Chief Minister Fellowship Program, 2017 New

Matta Dayitva Format New

गट ड कर्मचारी अंतिम जेष्ठता यादी १.१.२०१७ New
विभागीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांचेशी थेट संपर्क साधण्यासाठी दूरध्वनी क्रमांक New
INFORMATION OFFICER UNDER RTI ACT New
गट क कर्मचारी अंतिम जेष्ठता यादी १.१.२०१७ New
गट क अनुकंपा / अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा सूची तसेच जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयातील रिक्त पदांची माहिती (डिसेंबर २०१५ अखेर पर्यंत) New
गट ड अनुकंपा / अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा सूची तसेच जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयातील रिक्त पदांची माहिती


Last Updated : 29/03/2017
RO Pune - Establishment Section
Establishment Section
शासकीय संस्था

१) शासकीय संस्थांची गट-क व गट-ड संवर्गातील बिंदू नामावलीची मार्च २०१२ अखेरची माहिती
२) शासकीय संस्थांची गट-क व गट-ड संवर्गातील बिंदू नामावलीची मार्च २०१३ अखेरची माहिती
३) शासकीय संस्थांची गट-क व गट-ड संवर्गातील बिंदू नामावलीची मार्च २०१४ अखेरची माहितीअशासकीय अनुदानित संस्था

१) अशासकीय अनुदानित संस्थांची गट-अ ते गट-ड संवर्गातील बिंदू नामावलीची मार्च २०१४ अखेरची माहिती
DTE Mumbai