tr>

Circulars

Date
Subject
Issuing Section / Department
For
22/06/2018 Important : शासकीय व अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र / वास्तुशास्त्र / एच.एम.सी.टी. पदवी अभ्यासक्रम संस्था बदल बाबतचे परिपत्रक ...... Student Section All Govt. / Aided Degree Institutes
22/06/2018 Important : विनाअनुदानित अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र / वास्तुशास्त्र / एच.एम.सी.टी. पदवी अभ्यासक्रम संस्था बदल बाबतचे परिपत्रक ...... Student Section All Unaided Degree Institutes
21/06/2018 Important : Annexure A : Format of Application and NOC for Diploma Institute Transfer ...... Student Section All Diploma Institutes
21/06/2018 Important : शासकीय व अशासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम संस्था बदल बाबतचे परिपत्रक ...... Student Section All Govt. / Aided Diploma Institutes
21/06/2018 Important : विनानुदानित अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम संस्था बदल बाबतचे परिपत्रक ...... Student Section All Unaided Diploma Institutes
21/06/2018 Important : राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी अर्ज करणा-या विद्यार्थ्यांकडून 50 % शुल्काची रक्कम न घेणे बाबत ...... Student Section All Institutes
20/06/2018 Notice for producing Cast Validity Certificate for Post SSC/Post HSC Diplome cources Admission in Engg. and Pharmacy in year 2018-19 Student Section All Diploma FC Institutes
20/06/2018 ADMISSION NOTICE FOR DIRECT SECOND YEAR OF POST SSC DIPLOMA COURSES IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR ACADEMIC YEAR 2018-19 Student Section All Institutes
20/06/2018 ADMISSION NOTICE FOR FIRST YEAR OF POST SSC DIPLOMA COURSES IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR ACADEMIC YEAR 2018-19 Student Section All Institutes
20/06/2018 ADMISSION NOTICE FOR FIRST YEAR OF POST HSC DIPLOMA COURSES IN PHARMACY, SURFACE COATING TECHNOLOGY AND HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY FOR ACADEMIC YEAR 2018-19 Student Section All Institutes
16/06/2018 Schedule for Accepting the Caste Validity Certificate/ Tribe Validity Certificate Or Receipt of submission of Application made for Caste Validity Certificate/ Tribe Validity Certificate Student Section All F.C. Institutes
06/06/2018 Important : Admissions 2018-19 : Instructions and Guidelines for Facilitation Centers...... Student Section All F.C. Institutes
06/06/2018 Important : Information regarding Caste Validity Pending Students ...... Student Section All Under Graduate / Post Graduate Unaided Institutes
02/06/2018 Important : RCSMSS 2017-18 - Correction in Aadhar Details ...... Student Section All Institutes
02/06/2018 Hackathon 2018 ...... Student Section All Institutes
31/05/2018 नियतकालिक बदल्या २०१८ : गट ड कर्मचारी ...... Establishment Section All Govt. Institutes
31/05/2018 नियतकालिक बदल्या २०१८ : गट क कर्मचारी . ........ Establishment Section All Govt. Institutes
29/05/2018 अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषेदेने विहित केलेल्या निकशांची पूर्तता न करणाऱ्या तंत्रानिकेत्नी व अभियांत्रिकी महाविध्याल्या विरुद्ध कारवाई करणे बाबत Student Section All Institutes
29/05/2018 Important : Updation of Affiliation Information through Institute Login on DTE website. .... Student Section All Institutes
29/05/2018 Submission of praposal of Exemptions in various exam. .... Establishment Section All Govt. Institutes
25/05/2018 उद्योगधंदे व संस्था समन्वय अभियान २०१८-१९ Student Section All Diploma and Degree Engg.
25/05/2018 Tree Plantation Planning : Solapur District.... Student Section All Institutes in Solapur District
24/05/2018 Class I and Class II C.R..... Establishment Section All Government
24/05/2018 Most Urgent : Letter regarding PWD Staff information.... Establishment Section All Government / Aided Institutes
24/05/2018 III-M Industry-institute interaction Meet... Student Section All Diploma and Degree Engg.
21/05/2018 ADVERTISEMENT OF BKPS Vacant Post... E S T Section ALL
19/05/2018 Most Urgent : Letter regarding 15th Vitta Aayog information required.... Account Section All Government Institutes
18/05/2018 Admissions 2018-19 : Letter regarding Approval of Facilitation Centers.... Student Section All Institutes
18/05/2018 Time limit 25/05/2018: RCSMSS / DPDHMAS. Extension for Scrutiny of Applications at Institute Level.... Student Section All Institutes
17/05/2018 Time limit 19/05/2018: Information for 15th Finance Commission..... Accounts Section All Aided Institutes
14/05/2018 Time limit 16/05/2018: Information regarding Tree Plantation..... Student Section All Institutes
09/05/2018 Urgent : Time limit today: Information for roster creation..... Establishment Section All Govt. Polytechnics
08/05/2018 Most Urgent: Time limit today 5 p.m. : Group C and D Approved / Filled / Vacent Posts information.... Est. Section All Govt. Institutes
05/05/2018 Second Lot :Under DBT, List of Candidates whose sanctioned scholarship amount is transferred through Aadhaar Based on 26 April 2018..... Student Section All Institutes
05/05/2018 Pending Bill more than one year..... Account Section All Institutes
04/05/2018 Important : Regarding State Govt.Minority Scholarship..... Student Section All Institutes
04/05/2018 N.S.S Information.. Student Section All Aided and Un-Aided Polytechnic
03/05/2018 EBC 2017-18 Under DBT, List of Candidates whose transaction unsuccessful while transferred through Aadhaar Based Student Section All Institutes
03/05/2018 Important : Regarding Transfers : Programmers and Librarians..... Establishment Section All Govt. Institutes
26/04/2018 पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेतील वैयक्तिक लेखा निधी / अंतर्गत महसूल निधी / विकास निधी मधून खर्चास मान्यता देणे बाबत ..... General Section All Govt. Institutes
25/04/2018 तात्काळ : १५ व्या वित्त्त आयोगास माहिती सादर करणे बाबत ..... Account Section All Aided Institutes
25/04/2018 तात्काळ : १५ व्या वित्त्त आयोगास निवेदन सादर करण्यासाठी माहिती सादर करणे बाबत ..... Account Section All Aided Institutes
25/04/2018 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची रक्कम अप्राप्त विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित न ठेवण्याबाबत ..... Student Section All Institutes
24/04/2018 Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Shikshan Shulk Shishyavrutti Yojana Limit is Extended to 8 lakhs ..... Student Section All Institutes
21/04/2018 तातडीचे : प्रोग्रामर व ग्रंथपाल पदांवरील प्रशासकीय बदलीस पात्र कर्मचार्यांची यादी व त्यांचे विकल्प अर्ज सादर करणे बाबत ..... Establishment Section All Govt. Institutes
21/04/2018 गट क आणि गट ड नियतकालिक बदल्या २०१८ : बदलीस पात्र कर्मचारी यांचेकरिता विकल्प नमुना ..... Establishment Section All Govt. Institutes
21/04/2018 गट क आणि गट ड नियतकालिक बदल्या २०१८ : प्रशासकीय बदलीस पात्र कर्मचार्यांची यादी व रिक्त पदांची यादी ..... Establishment Section All Govt. Institutes
20/04/2018 Most Urgent : Time limit : Information of Group A Teaching Post / Administrative Posts ..... Establishment Section All Govt. Institutes
20/04/2018 About MHT CET WEBINAR ..... Student Section All WEBINAR Institutes
20/04/2018 Urgent : Time limit 25/04/2018: Roster Information Group A Teaching Post ..... Establishment Section All Govt. Institutes
20/04/2018 Urgent : Important Circular regarding Webinar ..... Student Section All Institutes
20/04/2018 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी महाविद्यालये उपलब्ध करून देण्याबाबत ..... Student Section All Government Institutes
20/04/2018 ग्रंथपाल पदावरील कर्मचार्यांच्या सेवानिवृत्ती बाबत ..... Establishment Section All Government Institutes
18/04/2018 Urgent : Important :Time limit About Maratha Arrakshan..... E.S.T Section All Institutes
17/04/2018 Webinar 2018 : User Manual ..... Student Section All Degree Engg. / Pharmacy Institutes
13/04/2018 Regarding Caste Vailidity ..... Establishment Section All Govt. Institutes
11/04/2018 IMPORTANT : RCSMFRS 2017-18 : Letter regarding Aadhar Authentication and list of students with incorrect Aadhar details..... Student Section All Institutes
10/04/2018 Letter for Govt.Institutes..... Establishment Section All Govt. Institutes
10/04/2018 Letter for all Govt.Institutes..... Establishment Section All Govt. Institutes
10/04/2018 Urgent : Important : RCSMFRS 2017-18..... Student Section All Institutes
09/04/2018 Urgent : Important : MHT CET 2018 - Webinar..... Establishment Section All Degree Engg. / Pharmacy Institutes
09/04/2018 Circular : Summer Vacation 2017-18 ..... Establishment Section All Govt. Institutes
06/04/2018 EBC Disbursement Institute wise Students list for year 2017-18 ..... Student Section All Institutes
06/04/2018 Equipment Purchase 2018-19 ..... Account Section All Govt. Institutes
05/04/2018 शासकीय संस्था / कार्यालयामध्ये मंजूर पदाची माहिती सादर करणेबाबत ेबाबत ... Account. Section All Govrnment Institutes
04/04/2018 वारसा हक्काने नोकरी मिळणेबाबत ... E.S.T. Section All Govrnment Institutes
03/04/2018 NBA Information... Student Section All Institutes
03/04/2018 Hostel information... Student Section All Institutes
02/04/2018 PARTICIPATION IN AICTE Schemes ..... Student Section All Institutes
31/03/2018 वृक्ष लागवड कार्यक्रम २०१८ ..... Student Section All Institutes
31/03/2018 वृक्ष लागवड कार्यक्रम २०१८ ..... Student Section All Institutes
27/03/2018 Letter for all Govt. Institutes..... Establishment Section All Govt. Institutes
27/03/2018 RCSMFRS (EBC) : Most Urgent : List for all Institutes not approved Tution Fees from Regioal Office. Contact R.O.immediately..... Student Section All Institutes
27/03/2018 Letter for all Govt. Institutes ..... Establishment Section All Govt. Institutes
22/03/2018 Tree Plantation 2018 ..... Student Section All Diploma Institutes
22/03/2018 गट ड कर्मचारी : तात्पुरती जेष्ठता यादी ..... Establishment Section All Govt. Institutes
21/03/2018 Institute are directed to update tution fees and approve Tution fees from District scruitiny committee Student Section All Institutes
21/03/2018 Training for Office Staff in Governement Institute / Office..... Establishment Section All Govt. Institutes
20/03/2018 EBC and Hostel maintance Institute online approval link is activated from 20/03/2018 at 5:45 PM till 21/03/2018 upto 05:30 PM. Concerned Institutes who are still having pending online applications in institute login are informed to approve such online applications and get them scruitinized for approval/Reject from District scruitiny committee Student Section All Institutes
20/03/2018 Class III Temp Seniroty List 01/01/2018.... EST Section All Govt. Institutes
17/03/2018 Programmer Information ..... EST Section All Govt. Institutes
17/03/2018 About C R ..... EST Section All Govt. Institutes
17/03/2018 वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती तपासणी सूची बाबत..... Account Section All Govt. Institutes
16/03/2018 करार / कंत्राटी नियुक्ती कर्मचा-यांच्या सेवा बाबत ..... EST Section All Government Institutes
16/03/2018 College of Engg. Awasari Scrutiny Schedule and document check list for RCSMFRS / DPDHMAS (EBC/Hostel) Scrutiny of Applications..... Student Section All Unaided Degree / MBA /MCA Institutes in Ambegaon,Junner,Khed Taluka
15/03/2018 H M C T PUNE SCHEDUL for RCSMFRS / DPDHMAS (EBC/Hostel) Scrutiny of Applications..... Student Section Pharmacy/Architectur/ HMCT Institutes in Pune District
15/03/2018 College of Engg. Pune Staff details and document check list for RCSMFRS / DPDHMAS (EBC/Hostel) Scrutiny of Applications..... Student Section All Unaided Degree Engg. Institutes in Pune District
13/03/2018 Govt. Poly. Karad EBC schedule ..... G.P.Karad All Satara Polytechnic Institutes
14/03/2018 Letter for Aided Pharmacy Institutes..... Account Section All Aided Pharmacy Institutes
13/03/2018 C O E Pune EBC schedule ..... COEPune EBC All Pune Engg Institutes
12/03/2018 Approval of Advances to Govt. Eployees ..... Accountnt Section All Govt. Institutes
11/03/2018 RCSMFRS/DPDHMAS (EBC / Hostel) Application Form Scrutiny Schedule ..... Student Section All Institutes
09/03/2018 Unspend Amount in Budget 2017-18 : For Govt. Inst.Only ..... Account Section All Govt. Institutes
08/03/2018 Important : RCSMFRS / DPDHMAS (EBC/HOSTEL) Scholarships : Training for Scrutiny Center Staff ..... Student Section All Govt. / Aided Institutes
08/03/2018 Top Priority : RCSMFRS / DPDHMAS (EBC/HOSTEL) Scholarships : Scrutiny of Applications ..... Student Section All Institutes
07/03/2018 Top Priority : REVISED SCHEDULE FOR RCSMFRS / DPDHMAS (EBC/HOSTEL) Scholarships ..... Student Section All Institutes
06/03/2018 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणी प्रतीबंधक उपाय योजने बाबत ..... Student Section All Institutes
06/03/2018 REMINDER :1 Bank Details for ARC Remuneration 2015-16 ..... Student Section All Institutes
06/03/2018 REMINDER 1 :Bank Details for ARC Remuneration 2015-16 Catrgory Conversion ..... Student Section All Institutes
06/03/2018 REMINDER-1 : Bank Details for ARC and ConsellingRound Remuneration 2014-15/2015-16 ..... Student Section All Institutes
05/03/2018 घेतलेला तात्पुरत्या आग्रीम रकमेचे समायोजन बाबत Account Section All Government Institutes
05/03/2018 Training PRT/SRT 2018 EST 3 Section All Government Institutes
05/03/2018 About Staff Payment of Degree/ Post Degree College Student Section All Degree Institutes
05/03/2018 प्रलंबित तपशिलवार देयक व उपयोगिता प्रमाणपत्र बाबत Account Section All Government Institutes
03/03/2018 About PLA Account Account Section All Government Institutes
01/03/2018 Top Priority : Letter for all Non Government Aided Institutes ..... Account Section All Aided Institutes
01/03/2018 Top Priority : Letter for all Non Government Aided Institutes ..... Establishment Section All Aided Institutes
26/02/2018 Top Priority : Letter for all Non Government Aided Institutes ..... Account Section All Aided Institutes
26/02/2018 Top Priority : Letter for all Government Institutes regarding PLA ..... Account Section All Govt. Institutes
28/02/2018 Campus Interview ..... Student Section All Institutes
28/02/2018 Bank Details for ARC and ConsellingRound Remuneration 2014-15/2015-16 ..... Student Section All Institutes
28/02/2018 Bank Details for ARC Remuneration 2015-16 ..... Student Section All Institutes
28/02/2018 Bank Details for ARC Remuneration 2015-16 Catrgory Conversion ..... Student Section All Institutes
28/02/2018 Tree plantation 2018 ..... Student Section All Institutes
27/02/2018 संस्थेचा परिसर तंबाखू मुक्त ठेवानेबाबत ..... Student Section All Institutes
26/02/2018 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती/ डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना प्रतिपूर्ती योजना बाबत ..... Student Section All Institutes
26/02/2018 State Government Minority Scholarship Revised Schedule-2 ..... Student Section All Institutes
22/02/2018 महत्वाचे : दिनांक २२/०२/२०१८ रोजीच्या मोर्च्याबाबत सर्व शासकीय संस्थाकरिता परिपत्रक ..... Establishment Section All Govt. Institutes
22/02/2018 Important : Time Limit 27/02/2018 : Institute Transfer Students Information for RCSMFRS 2017-18(EBC) ..... Student Section All Institutes
21/02/2018 Important : Time Limit 23/02/2018 : Letter for Govt. / Aided Institutes regarding Training for officers ..... Establishment Section All Govt. Institutes
17/02/2018 Most Important : RCSMFRS (EBC) & DPDHMAS (HOSTEL) schedule and letter..... Student Section All Institutes
15/02/2018 Important : RCSMSS & DPDHMAS (EBC / HOSTEL SCHOLARSHIPS) G.R. & Letter ..... Student Section All Institutes
15/02/2018 Important : Time Limit 16/02/2018 : RCSMSS (EBC SCHOLARSHIPS) 2016-17 - Submission of Not Eligible Student List ..... Student Section All Institutes
14/02/2018 Important : RCSMSS & DPDHMAS (EBC / HOSTEL SCHOLARSHIPS) G.R. ..... Student Section All Institutes
14/02/2018 बैठकीबाबत... शासकीय / अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये ..... Establishment Section All Govt./ Aided Degree Engg. Institutes
12/02/2018 मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करणे बाबत ..... Establishment Section All Institutes
09/02/2018 विनाअनुदानित पदविका अभ्यासकर्मांच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वेळेवर वेतन बाबत. Student Section All Institutes
09/02/2018 Maratha Arakshan. EST-3 All Government Institutes
09/02/2018 Format for Receiving the Login id and Password for Minority Scholarship.. Student Section All Institutes
09/02/2018 Hearing is in DTE Mumbai 15/02/2018 - regarding Course Approval/New Institute etc. .. Student Section All Institutes
09/02/2018 Magneric Maharashtra :Convergence 2018, The Global Investors Summit at BKC Mumbai. Student Section All Institutes
09/02/2018 Revised Schedule State Minority (SGS)-2017-18. Student Section All Institutes
08/02/2018 शैक्षणिक वर्ष शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून व्यवसायिक अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रियेबाबत .. Student Section All Institutes
08/02/2018 State Level Workshop "Enhancing Quality of Technical Education Issues and Challenges" .. Workshop All Degree Engg. Institutes
07/02/2018 Approval Process 2018-19 :Revised Schedule for hearing ..... Student Section All Institutes
05/02/2018 नियतकालिक बदल्या : गट क व गट ड कर्मचारी ..... Establishment Section All Govt. Institutes
05/02/2018 Qu otation for supply of Equipment-Maharashtra State Institute of Hotel Management and Catering Technology, Pune..... HMCT, Pune All Suppliers
05/02/2018 Quotation for supply of Equipment-G.P.Kolhapur..... Govt.Polytechnic, Kolhapur All Suppliers
03/02/2018 Urgent : Letter for all government institutes ..... Accounts Section All Govt. Institutes
03/02/2018 मा, राज्यमंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण ) यांच्या दि १७/०२/२०दौरा १८ रोजी सोलापूर Student Section All Solapur District Institute
03/02/2018 Quotation for supply of Equipment-G.C.O.E.Awasari. G.C.O.E.Awasari All Supplier
02/02/2018 Urgent : Approval Process 2018-19 : Letter for institutes applied for No Objection Certificate ..... Student Section All Institutes as per list
02/02/2018 Quotation for supply of Equipment-G.P.Miraj. G P Miraj All Supplier
02/02/2018 Quotation for supply of Equipment-G.P.Awasari. G P Awasari All Supplier
02/02/2018 Quotation for supply of Equipment-G.P.Solapur. G P Solapur All Supplier
01/02/2018 Quotation for supply of Equipment-G.P.Karad G P Karad All Supplier
01/02/2018 Regarding lekha shirshak 8336 ..... Account Section All Govt. Aided Institute
31/01/2018 Urgent : Approval Process 2018-19 : Hearing Postponed ..... Student Section All Institutes
31/01/2018 Govt. Polytechnic Pune Quotation Govt Poly. Pune Only Suppliers
31/01/2018 Advance in Robotics and AI COE Awasari All Govt and Govt. Aided Institutes
30/01/2018 One Week FDP on Recent Trends in Renewable Energy Technology for Sustainable Development Student Section All Institutes
30/01/2018 Urgent : Approval Process 2018-19 : Hearing Postponed ..... Student Section All Institutes
30/01/2018 नोंदणी शुल्क आकारणे व संयुक्त खात्यात मुदत ठेव बाबत ..... Student Section All Institute
29/01/2018 Urgent : Time Limit 31/01/2017 : Minority Student Information of Govt. Institutes ..... Student Section All Govt. Institutes
29/01/2018 Important : Time Limit 15/02/2018 : Diploma Pharmacy Admissions 2015-16 : Counseling Round Admissions ..... Govt. Polytechnic, Pune All Diploma Pharmacy Institutes
25/01/2018 Class III and Class IV Information ..... EST Section All Government Institute
25/01/2018 Important : RSCMFRS (EBC) Information 2006 to 2017 ..... Student Section All Institutes as per list
25/01/2018 Urgent : Time Limit 29/01/2018 : Group C / Group D Post Information ..... Establishment Section All Govt. Institutes
25/01/2018 Document requires with Online Form Entry of CR Data ..... Establishment Section All Govt. Institutes
24/01/2018 Time Limit 01/02/2018 : Filled and Vacant post Information ..... Establishment Section All Govt. Institutes
24/01/2018 Urgent : Time Limit 25/01/2018 : Salary and other Expences Information ..... Account Section All Govt. Institutes
24/01/2018 Work assessment of Officers : Important Letter for all Govt.Institutes ..... Confidential Section All Govt. Institutes
23/01/2018 About Class-I and Class-II CR Information Confidential Section All Goverment and Government Aided Institutes
22/01/2018 Pune region Stale Invalid DD Details Of Admitted Candidates Student Section All Institutes
22/01/2018 MHT-CET 2018 : Letter for Govt. / Aided Institutes ..... Student Section All Govt. / Aided Institutes
20/01/2018 शासकीय / अनुदानित संस्थांमध्ये विना अनुदानित तत्वावर चालविल्या जाणा-या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षण शुल्काबाबत ..... Student Section All Government / Aided Institutes
20/01/2018 राष्ट्रीय सेवा योजना : अनुदानित व विनानुदानित तंत्रनिकेतन संस्थांसाठी परिपत्रक ..... Student Section All Aided / Unaided Polytechnic Institutes
19/01/2018 MHT-CET 2018 : Schedule ..... Student Section All Institutes
19/01/2018 All India Survey for Higher Education 2017-18 ..... Student Section All Diploma / PGDM Institutes
18/01/2018 Bachelor of Architecture Admissions 2018-19 ..... Student Section All Architecture Institutes
18/01/2018 Circular for all Institutes ..... Student Section All Institutes
18/01/2018 Invitation to attend programme on 19/01/2018 @ V.I.T., Bibwewadi, Pune ..... Student Section All Institutes
17/01/2018 Lecturer Advertisement ..... Est. Section All Institutes
17/01/2018 कर्णबधीर असोसिएशन च्या मागण्यांबाबत ..... आस्थापना शासकीय संस्था
17/01/2018 अनुकंपा प्रतीक्षा सूची : गट ड पदे ..... आस्थापना शासकीय संस्था
17/01/2018 स्वीय लेखा प्रपंजी बाबत ..... लेखा शासकीय संस्था
16/01/2018 अनुकंपा सूचीची प्रतीक्षा यादी ..... आस्थापना विभाग शासकीय संस्था
16/01/2018 प्रवेश प्रक्रिया २०१८ - १९ बाबत ..... विद्यार्थी विभाग सर्व तंत्रशिक्षण संस्था
16/01/2018 महत्वाचे : अनधिकृत संस्थांमध्ये प्रवेश न घेणेबाबत ..... Student Section All Institutes
15/01/2018 जमनालाल बजाज फौन्डेशन पुरस्कार बाबत ..... Student Section All Govt./ Aided Institutes
15/01/2018 राज्य सरकारची अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्ती अधिसूचना ..... Student Section All Institutes
15/01/2018 विविध देशातील दुतावासात नियुक्त अधिकारी / कर्मचार्यांच्या पाल्यांना प्रवेश देणे बाबत ..... Student Section All Institutes
10/01/2018 शुद्धिपत्रक ..... Establishment Section All Govt. Institutes
10/01/2018 मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत ..... Establishment Section All Govt. Institutes
10/01/2018 जमनालाल बजाज फौन्डेशन पुरस्कार बाबत ..... Student Section All Govt./ Aided Institutes
10/01/2018 परिपत्रक :कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहणे बाबत ..... Establishment Section All Govt. Institutes
10/01/2018 बाह्य यंत्रणेच्या सेवा उपलब्ध करून घेणेबाबत ..... Establishment Section All Govt. Institutes
08/01/2018 Regarding Right to Information for Govt. / Aided Institutes ..... Student Section All Govt. / Aided Institutes
08/01/2018 Webcircular : Post Metric Scholarship for Minority Students ..... Student Section All Institutes
08/01/2018 TENTATIVE CET SCHEDULE 2018 ..... Student Section All Institutes
05/01/2018 अनधिकृत पणे कामावर गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचार्यांवर कार्यवाही करणे बाबत ..... Establishment Section All Govt. Institutes
05/01/2018 Time Limit :08/01/2018 - Letter regarding EBC Students information Submission ..... Student Section All Institutes
04/01/2018 या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचार्यांना भेटण्यासाठी परवानगी बाबत ..... Establishment Section All Govt. / Aided Institutes
03/01/2018 Time Limit :15/01/2018 - Letter regarding P.L.A. Budget Submission ..... Account Section All Govt. Institutes
03/01/2018 Important letter regarding Approval Process A.Y. 2018-19 ..... Student Section All Institutes
02/01/2018 शासकीय संस्थांची माहिती सादर करणे बाबत ..... Student Section All Govt. Institutes
02/01/2018 वारंवार गैरहजर राहणा-या कर्मचार्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करणेबाबत ..... Establishment Section All Govt. / Aided Institutes
01/01/2018 नियतकालिक बदल्या : प्रशासकीय संवर्गातील अधिकारी ..... Establishment Section All Govt. Institutes
01/01/2018 नियतकालिक बदल्या : शिक्षकीय पदे पदवी महाविद्यालय ..... Establishment Section All Govt. Institutes
30/12/2017 शासकीय कर्मचार्यांच्या निवेदनाबाबत ..... Establishment Section All Govt. / Aided Institutes
30/12/2017 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांकरिता केंद्र उपलब्ध करणे बाबत ..... Students Section All Institutes
28/12/2017 House Building Advance : Office Order ..... Accounts Section All Govt. Institutes
28/12/2017 Mahadbt Portal : Letter for all Institutes ..... Student Section All Institutes
27/12/2017 Letter for all Govt. Institutes : भांडार पडताळणी परिच्छेदाचे अनुपालनाबाबत ..... Account Section All Govt. Institutes
22/12/2017 Letter for all Govt. Institutes : Transfer Information Submission ..... Establishment Section All Govt. Institutes
21/12/2017 अशासकीय अनुदानित पदविका व तत्सम संस्था अभियांत्रिकी / औषधनिर्माण
Click to download Xls File
EST SECTION अशासकीय अनुदानित पदविका व तत्सम संस्था अभियांत्रिकी / औषधनिर्माण
20/12/2017 NAAC / NBA Information ..... Student Section All institute
20/12/2017 Circular from Maharashtra State Cet Cell, Mumbai - Candidate cancelled Admission along with enclosed list to submit bank details for Refund process for A.Y. 2017-18 ..... Student Section All institute
14/12/2017 Letter for all Govt. Institutes ..... Establishment Section All Govt. Institutes
08/12/2017 Letter regarding Right to Information ..... Establishment Section All Govt. / Aided Institutes
08/12/2017 Winter Session Office Order ..... Establishment Section All Govt. / Aided Institutes
08/12/2017 Group 'C' and 'D' staff information ..... Establishment Section All Govt. Institutes
07/12/2017 Apply to AICTE Schemes ..... Establishment Section All Institutes
07/12/2017 Letter regarding Student's Security ..... Student Section All Institutes
07/12/2017 Important : Admitted Candidate List(Merit List) Verification ..... Student Section All Institutes
04/12/2017 Important : Urgent Information required from Govt.Institutes ..... Establishment Section All Govt. Institutes
02/12/2017 Important Letter for All Institutes regarding MAHADBT Portal Login : Time Limit 02/12/2017 ..... Student Section All Institutes
30/11/2017 Important Letter for All Institutes regarding MAHADBT Portal : Time Limit 02/12/2017 ..... Student Section All Institutes
30/11/2017 Adhava Baithak Information: Important Letter for Government Institutes ..... General Section All Government Institutes
30/11/2017 आढावा बैठक : Important Letter for Government Institutes : Time Limit 02/12/2017 ..... Establishment Section All Government Institutes
30/11/2017 आढावा बैठक : Important Letter for Aided Institutes : Time Limit 02/12/2017 ..... Establishment Section All Aided Institutes
30/11/2017 Information About-About AICTE Quality Improvement Scheme (AQIS) 2017-18 Student Section All Institutes
29/11/2017 गट अ मधील शासकीय अधिका-यांचा कार्यामुल्यमापन बाबत गोपनीय विभाग सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्था
27/11/2017 Online R.T.I अर्जाची प्रलंबित कमी करण्याबाबत EST SECTION सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित संस्था
27/11/2017 अशासकीय अनुदानित पदविका व तत्सम संस्था अभियांत्रिकी / औषधनिर्माण
Click to download Xls File
EST SECTION अशासकीय अनुदानित पदविका व तत्सम संस्था अभियांत्रिकी / औषधनिर्माण
27/11/2017 Expenditure for the month of Nov-2017 to Feb 2018 Student Section All Institutes
22/11/2017 List Of Institute not submitted there Bank Account Details in Annexure A Format as on 21/11/2017.. Student Section All Institutes
22/11/2017 सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना Excel Workbook ..... Establishment Section All Aided Institutes
22/11/2017 Letter for all Govenment Polytechnics ..... Student Section All Govt. Polytechnics
21/11/2017 सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना .. EST section अशासकीय अनुदानित संस्था
20/11/2017 Creating awareness about the legel rights of women ..... Confidential Section All Institutes
15/11/2017 World Trade Expo 2017..... Student Section All Institutes
15/11/2017 Annexure A : For Bank Account Details submission by all Institutes ..... Student Section All Institutes
08/11/2017 Government of India Merit Cum Means Scholarship for Minority Students..... Student Section All Institutes
07/11/2017 Important letter to all Govt. Institutes..... Accounts Section All Govt. Institutes
07/11/2017 Circular for all Govt. Institutes regarding Training..... Establishment Section All Govt. Institutes
07/11/2017 Important : M.Pharmacy Admissions 2018-19 : GPAT Notification ..... ..... Student Section All Institutes
02/11/2017 वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती तपासणी सूची बाबत..... Account Section All Govt. Institutes
02/11/2017 About Medical Bill ..... Account Section All Government /Govt. Aided Institutes
31/10/2017 Change in Merit List verification schedule on 2nd Nov.2017 : Letter to All Institutes ..... Student Section All Institutes
30/10/2017 MAHADBT Portal Traning on 2nd Nov.2017 : Letter to All Institutes ..... Student Section All Institutes
30/10/2017 MAHA-DBT Training (trainers are Expert from DIT) is arranged on 02/11/2017 at 10 am main auditorium COE Pune. Only Principal and Consent clerk should attain Training. Fill online form on ropune web site.... Student Section All Institutes
27/10/2017 Regarding NBA Accreditation ..... Student Section All Govt. / Aided Institutes
27/10/2017 RCSMFRS (EBC) Govt. Resulution Dated 07/10/2017 ..... Student Section All Institutes
25/10/2017 पदोन्नती साठी पात्र गट ड कर्मचार्यांची अंतिम जेष्ठता सूची ..... Establishment Section All Govt. Institutes
24/10/2017 Office Order : कालमर्यादित १२ वर्षं/२४ वर्ष पदोन्नती बैठक दि ३/११/२०१७ ..... EST 3A Section All Govt. Institutes
24/10/2017 Online R.T.I. ..... Student Section All Institutes
23/10/2017 Change in Meritlist verification Dates of Institutes scheduled on 28 and 29/10/2017 are rescheduled to 03 and 6/10/2017 respectively Student Section All Diploma Institute
23/10/2017 Important : M.Pharmacy Admissions 2018-19 : GPAT Notification ..... Student Section All Pharmacy Institutes
23/10/2017 Important : MBA/MMS Admissions 2018-19 : CMAT Notification ..... Student Section All Institutes
23/10/2017 List of Institutes ( Utilisation Certificate pending )Post SSC/ DSD Student Section All Diploma Institute
17/10/2017 Merit List Verification Post SSC Diploma /DSD and Post HSC . Student Section All Diploma Engg /Diploma Pharmacy All Diploma
16/10/2017 Important : Uploading of Admissions : Letter for all Diploma Institutes ..... Student Section All Diploma Institutes
12/10/2017 Change in Designations : Govt. Resolution ..... Establishment Section All Govt. Institutes
11/10/2017 Important : Letter to all Govt.Institutes ..... Accounts Section All Govt. Institutes
10/10/2017 Invitation to Participate in one day workshop on 12th Oct. 2017 Student Section All Government and aided Institute
10/10/2017 List of institute not submitted Bank details and cancel cheque to RO Pune (Ganesh Bhilave,Programmer) so that we can't release FC/ARC Remuneration for year 2017-18 Student Section All Institutes
09/10/2017 EBC New GR..... Student Section All Institutes
06/10/2017 Important : Letter to all Institutes regarding MAHADBT Login ID and Password..... Student Section All Institutes
06/10/2017 Head of the Department(Polytechnics) / Asst.Director (Tech.) and Equivalent Posts Provisional Seniority List as on 01/01/2004 ..... Establishment Section All Govt. Institutes
05/10/2017 गट क मधील पदे पदोन्नतीने भार्नेबाबत . EST Section All Government Instiute
05/10/2017 . प्राचार्य- ०१/०१/२००४ रोजीची तत्पुरती जेष्ठसूची EST Section All Government Institute
05/10/2017 Merit List Verification B Arch/M.Arch /Bpharm/ M Pharm . Student Section All Pharmacy and Architecture Institutes
05/10/2017 Ministry of skill Development and Enterpreneurship. ..... Student Section All Institute
04/10/2017 Merit-cum-Means Based Scholarship Fresh and Renewal application form is extended up to 31th Oct.2017. ..... Student Section All Institute
03/10/2017 About Building ..... Student Section All Government and Government Aided Institute
03/10/2017 उपयोगिता प्रमाणपत्र - डॉ पंजाबराव देशमुख वसतिगृह ..... Student Section All Institutes
03/10/2017 List of institute not updated there Bank detail on ropune login.RO Pune will not responsible for Late FC /ARC Remuneration 2017-18..... Student Section All Institutes
27/09/2017 Letter to all Govt. Institutes regarding New Posts Creation ..... Establishment Section All Govt. Institutes
27/09/2017 Letter to all Institutes regarding MAHADBT ..... Student Section All Institutes
27/09/2017 Letter to all Govt. Institutes ..... Establishment Section All Govt. Institutes
26/09/2017 Time Limit : Letter to all Govt. Institutes regarding Training for Teaching staff at YASHADA ..... Establishment Section All Govt. Institutes
25/09/2017 Very Important : Letter to all Govt. Institutes regarding Group D Employee Strike ..... Establishment Section All Govt. Institutes
22/09/2017 Important letter to all Govt. Institutes ..... Accounts Section All Govt. Institutes
22/09/2017 उजळणी प्रशिक्षण वर्ग कार्यालयीन आदेश ..... Establishment Section All Govt. Institutes
20/09/2017 स्वच्छ भारत अभियान राबविणे बाबत ..... Students Section All Institutes
19/09/2017 Circular regarding Merit Cum Means Scholarship ..... Students Section All Institutes
18/09/2017 Important Circular for all Diploma F.C. in Pune Region : Application Kits sale Accounting ..... Student Section All Diploma F.C.
18/09/2017 प्रवेश प्रक्रिया २०१७ - १८ : अर्ज स्विकृती केंद्रांना सूचना ..... विद्यार्थी विभाग सर्व अर्ज स्विकृती केंन्द्रे पुणे विभाग
15/09/2017 उजळणी प्रशिक्षण वर्ग कार्यालयीन आदेश ..... Establishment Section All Government Institutes
14/09/2017 Important letter to all Post Graduate Institutes in Pune Region ..... Student Section All Post Graduate Institutes
14/09/2017 Important letter to all Govt. Institutes in Pune Region ..... General Section All Govt. Institutes
12/09/2017 Merit List Verification FY/DSY and ME . Student Section All Engg. Institutes
11/09/2017 Important Circular regarding document verification.. Student Section All Institutes
11/09/2017 Merit List Verification MBA/MCA..... Student Section All MBA/MCA Institutes
11/09/2017 वेब पोर्टलवर माहिती अपडेट करणेबाबत ..... Student Section All Pune District Institutes
11/09/2017 Important letter to all Govt. Institutes in Pune Region ..... Establishment Section All Govt. Institutes
08/09/2017 कंत्राटी अध्यापकांच्या नियुक्ती /सेवा नियमित करण्याबाबतची चौकशी ..... EST section All Government Polytechnic
08/09/2017 Admission 2017-18 : Important letter to all Admission Reporting Centers (ARC's) in Pune Region ..... Student Section All Admission Reporting Centers
08/09/2017 उजळणी प्रशिक्षण कार्यालयीन आदेश ..... Establishment Section All Govt. Institutes
08/09/2017 लिपिक / तांत्रिक पदांवर पदोन्नतीसाठी पात्र गट ड कर्मचार्यांची जेष्ठता सूची ..... Establishment Section All Govt. Institutes
08/09/2017 ग्रंथालय परिचर पद पदोन्नतीने भरणे बाबत ..... Establishment Section All Govt. Institutes
06/09/2017 Admissions 2017-18 : Uploading of admissions for Diploma ..... Student Section All Diploma Institutes
04/09/2017 Budget Circular 2017-18 Revised and 21018-19 Eastimated Account Section All Aided Institutes
02/09/2017 Extension of date of FC activities and cut-off date of Institute level Diploma admission.. Student Section All Diploma Institutes
31/08/2017 Important and Urgent :Required Staff Information working in Govt. Institutes..... Establishment Section All Govt. Institutes
31/08/2017 Important and Urgent :Circular regarding admissions 2017-18..... Student Section All UG/PG Institutes
31/08/2017 Circular regarding Time bound Pramotion after 12/24 years..... Establishment Section All Govt. Institutes
29/08/2017 Extension of date for FC activity for Non CAP admission of Direct Second Year Diploma and Post HSC Diploma Student Section All Diploma Institutes
29/08/2017 Extension of date for FC activity for Non CAP admission of First Year Post SSC Diploma Student Section All Diploma Institutes
28/08/2017 कंत्राटी अध्यापकांच्या नियुक्ती / सेवा नियमित करण्याबाबत .... EST Section All Govt. Institutes
23/08/2017 First Year Diploma Admissions : Institutional Round at Govt. / Aided Post HSC Diploma Institutes ..... Student Section All Govt. Institutes
24/08/2017 Direct Second Year Diploma Admissions : Institutional Round at Govt. / Aided Post SSC Diploma Institutes ..... Student Section All Govt./Aided Diploma Engineering (Polytechnics) Institutes
23/08/2017 Important : Letter for Govt. Institutes ..... Accounts Section All Govt. Institutes
23/08/2017 Important : Institutional Round at Govt. / Aided Institutes ..... Student Section All Institutes
23/08/2017 Important : MBA/MCA ADMISSIONS 2017-18 - Extension for FC/Cut off date ..... Student Section MBA / MCA Institutes
22/08/2017 Important letter regarding Institutional Admission Round of First year POST SSC Diploma ADMISSIONS 2017-18 ..... Student Section Govt. / Aided Polytechnics
22/08/2017 ADMISSIONS 2017-18 : Cut off Dates and Last Date of Uploading Admissions for UG/PG Courses ..... Student Section All UG/PG Institutes
22/08/2017 सन २०१८-१९ अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि सन २०१७-१८ ..... Student Section All Government Institutes
21/08/2017 DCPS Staff information ..... Account Section All Aided Institutes
21/08/2017 Important letter regarding Direct Second year Diploma ADMISSIONS 2017-18 ..... Student Section All Diploma Institutes
21/08/2017 Important letter regarding Diploma ADMISSIONS 2017-18 ..... Student Section All Diploma Institutes
19/08/2017 DIRECT SECOND YEAR DEGREE ADMISSIONS : EXTENSION FOR INSTITUTE REPORTING ..... Student Section All Degree Engg. / Pharmacy Institutes
19/08/2017 About P.G Admission year 2017-18 Student Section All Institutes
18/08/2017 माहिती व्यवस्थापन प्रणाली बाबत ..... Student Section All Govt. Institutes
18/08/2017 पदविका अभियांत्रिकी प्रवेश २०१७-१८ बाबत ..... Student Section All Diploma Institutes
18/08/2017 DSE Admission 2017-18 (Equivalance certificate) ..... Student Section All Institutes
18/08/2017 About Direct Second Year Engg. / Pharmacy Admission ..... Student Section All Institutes
18/08/2017 DBT Training on 29/08/2017 at COEP to confirm registration fill detail on ROPUNE Login ..... Student Section All Institutes
16/08/2017 About Post SSC ..... Student Section All Diploma Institutes
16/08/2017 तातडीचे : शासकीय संस्था : प्राचार्य पदाची माहिती सादर करणे बाबत ..... Establishment Section All Govt. Institutes
15/08/2017 संस्थेतील मुला/मुलींच्या वसतीगृहांच्या माहिती बाबत Student Section All Institutes
11/08/2017 Direct Second Year Vacancy Calculation Formula Student Section All Institute. Institutes
10/08/2017 Admissions 2017-18 : Letter for all Government Institutes regarding Additional Institutional Round..... Student Section All Govt. Institutes
10/08/2017 Letter for all Government Institutes..... Establishment Section All Govt. Institutes
09/08/2017 Important : DSE/DSP Admissions 2017-18 : Change in Vacancy Calculations..... Student Section All Degree Engg. / Pharmacy Institutes
09/08/2017 Important : Diploma Admissions 2017-18 : One time apportunity for candidates alotted seat through CAP for reporting..... Student Section All Diploma Institutes
09/08/2017 Important : MBA/MCA Admissions 2017-18 : Change in Cut Off Date for MBA/MCA Admissions..... Student Section All MBA/MCA Institutes
09/08/2017 Important : Degree Admissions 2017-18 : Change in Cut Off Date for Degree Admissions..... Student Section All Degree Institutes
09/08/2017 Important : Admissions 2017-18 : One time apportunity for reporting to institute for CAP Seat alloted students on 10th Aug.2017..... Student Section All UG/PG Institutes
08/08/2017 Voters Registration Campaign ..... Student Section All Institutes in Pune District
06/08/2017 Admissions 2017-18 : Important Instructions to all Institutes...... Student Section All Institutes
05/08/2017 रिकत जागांवर प्रवेश करणेबाबत .... Student Section All Institutes
05/08/2017 शैक्षणिक कर्जा संबंधी विद्यालक्ष्मी पोर्टल बाबत . ........ Student Section All Institutes
05/08/2017 तांत्रिक प्रयोगशाळा सहाय्यकांसाठी पायाभूत प्रशिक्षण वर्ग. ........ Establishment Section All Govt. Institutes
03/08/2017 IMPORTANT AND URGENT : TIME LIMIT TODAY 5 PM. : LIST OF INSTITUTES NOT UPDATED FEES / AISHE INFO. ON DTE PORTAL. Required for DBT (Scholarships) portal of Govt. of Maharashtra..... .... Student Section All Institutes
02/08/2017 विधानपरिषद तारांकित प्रश्न क्रमांक ३४१०६ ... Student Section All Institutes
02/08/2017 Voters registration Campaign.... .... Student Section All Institutes
01/08/2017 TIME LIMIT 02/08/2017 UPTO 2 PM : Important letter regarding updation of FEES / AISHE CODE information on DTE Website. Required for DBT (Scholarships) portal of Govt. of Maharashtra. .... Student Section All Institutes
31/07/2017 List of Institutes not updated FEES / AISHE CODE information on DTE Website. Informed to update immediately as required for DBT (Scholarships) portal of Govt. of Maharashtra. .... Student Section All Institutes
28/07/2017 Against CAP Admission .... Student Section All Institutes
27/07/2017 Institute Transfer degree courses .... Student Section All Institutes
27/07/2017 कार्यालयीन आदेश : उजळणी प्रशिक्षण वर्ग गट क कर्मचार्यांसाठी .... Establishment Section All Govt. Institutes
25/07/2017 Important : Receipt Reconsilation of 0202 Head .... Account Section All Govt. Institutes
25/07/2017 Direct Second Year Diploma Admissions 2017-18 : Correction in ITI Marks .... Student Section All Diploma Engg. Institutes
25/07/2017 DTE transfer .... Student Section All Institutes
25/07/2017 All ARC A.Y. 2016-17
Click to download Xls File
Student Section All ARC A.Y. 2016-17
24/07/2017 About Payorder / DD of Institute and ARC
Click to download Xls File
Student Section All Institute
21/07/2017 Direct Second Year Post SSC Diploma vacancy position confirmation .... Student Section All Diploma Institutes
20/07/2017 About Development of Web Site .... Student Section All Government Institutes
19/07/2017 Direct Second Year Degree Admissions 2017-18 : Vacancy Confirmation Schedule .... Student Section All Degree Institutes
19/07/2017 Reminder : Regarding Fifth Pay Commission Difference .... Establishment Section All Govt. Institutes
19/07/2017 प्रवेश निशिचती केंद्रावर (ARC) जमा झालेल्या डिमांड ड्राफ्टचे बाबत .... Student Section All ARC
18/07/2017 Submit Bank details and cancel cheque to Ganesh Bhilave,Programmer so that we can release FC/ARC Remuneration for year 2016-17 6162,6177,6187,6203,6206,6249,6602,6772,6831,6833 ,6006,6011,6140,6141,6237,6310,6403,6448,6495,6522,6618,6629,6728 Student Section All Institutes
18/07/2017 Direct Second Year Degree Seat Confirmation Schedule .... Student Section All Institutes
17/07/2017 Regarding Pay Order for Admissions 2016-17 .... Student Section All Institutes
17/07/2017 Regarding Pay Order for Admissions 2016-17 .... Student Section All ARC Institutes
15/07/2017 डीजीधन जनजागृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणेबाबत .... Student Section All Institutes
14/07/2017 Winter Assembly Session 2017 .... Establishment Section All Govt. Institutes
14/07/2017 Programmes on Consumer Awareness and Financial Literacy .... Student Section All MBA Institutes
12/07/2017 MPSC Exam Center .... Student Section Selected Institutes
07/07/2017 Very Urgent : Submission upto 11/07/2017
सुधारीत आकृतीबंध
Download adhava2017.xlsx
EST All Government Institutes
05/07/2017 RCSMFRS(EBC) & DPDHMAS : Link for Scrutiny of Pending Applications by Institute / R.O. will be available upto 10th Aug. 2017 .... Student Section All Institutes
05/07/2017 Regarding Admissions 2017-18 .... Student Section All Govt./Govt. Aided Institutes
05/07/2017 Important : Regarding Direct Second Year Admissions 2017-18 : Vacancy Calculation by Institutes .... Student Section All Govt./Govt. Aided Institutes
05/07/2017 Training on DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT) Portal .... Student Section All Govt./Govt. Aided Institutes
04/07/2017 About Senior scale ... EST Section All Govt. Institutes
03/07/2017 माहिती अधिकाराबाबत .... Establishment Section All Govt. Institutes
03/07/2017 अर्थसंकल्पीय खर्चावर नियंत्रण ठेवणे बाबत .... Account Section All Govt.Institutes
30/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : Process for Login of Facilitation Centers..... Student Section All Diploma F.C.
29/06/2017 महाराष्ट्र डीजीधन जनजागृती कार्यक्रम .... Student Section All Institutes
28/06/2017 ADMISSIONS 2017-18 : LIST OF ADMISSION REPORTING CENTERS IN PUNE REGION .... Student Section All Institutes
23/06/2017 RCSMFRS(EBC) & DPDHMAS : Link for Scrutiny by Institute / R.O. will reopen from 27th July, 2017 to 10th Aug. 2017 .... Student Section All Institutes
22/06/2017 RCSMFRS(EBC) : Excel Format for submission of 2 year fail applicants information .... Student Section All Unaided Institutes
21/06/2017 Circular regarding MIS .... Student Section All Govt. Institutes
21/06/2017 Important Circular regarding RCSMFRS(EBC) and DPDHMAS .... Student Section All Unaided Institutes
21/06/2017 Important Circular to all Government Institutes .... Student Section All Govt. Institutes
20/06/2017 About Post HSC Diploma F.C. Kit Distribution .... Student Section All Post HSC Diploma F.C. Institutes
19/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : Important Letter to all F.C. .... Student Section All F.C. Institutes
19/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : Letter regarding Change of Course / Institute for Diploma Courses.... Student Section All Diploma Institutes
19/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : Change of Course / Institute Annexure A / NOC formats Softcopy (MS Word Document).... Student Section All Institutes
19/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : Change of Course / Institute Annexure B Softcopy (MS Excel File) for Diploma Courses.... Student Section All Diploma Institutes
17/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : POST SSC DIPLOMA NOTIFICATION.... Student Section All Diploma Institutes
17/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : POST HSC Diploma FC Office Order.... Student Section All Diploma Institutes
17/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : Change of Course / Institute Annexure A / NOC formats Softcopy (MS Word Document).... Student Section All Degree Institutes
17/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : Change of Course / Institute Annexure B Softcopy (MS Excel File).... Student Section All Degree Institutes
17/06/2017 Important : Admissions 2017-18 : Letter regarding Change of Course / Institute .... Student Section All Degree Institutes
17/06/2017 letter to all Intitutes : Enrollment of students in Voters List .... Student Section All Institutes
16/06/2017 Important letter to all Government Intitutes .... Student Section All Govt. Institutes
14/06/2017 Admissions 2017-18 : Important letter to all intitutes .... Student Section All Institutes
14/06/2017 Kit Distribution Schedule of Post SSC and DSD .... Student Section All Diploma FC
14/06/2017 MCA ARC List of A Y 2017-18 .... Student Section All MCA ARC
14/06/2017 MBA/MMS ARC List of A Y 2017-18 .... Student Section All MBA/MMS ARC
13/06/2017 Maharashtra State Biodiversity Strategy and Action Plan .... Student Section All Institutes
13/06/2017 Update AISH Information .... Student Section All Institutes
13/06/2017 About Minority Institute .... Student Section All Institutes
12/06/2017 Important letter to all institutes regarding RCSMFRS(EBC) and DPDHMAS 2017-18 .... Student Section All Institutes
06/06/2017 Important letter to all institutes regarding RCSMFRS(EBC) and DPDHMAS 2017-18 .... Student Section All Institutes
06/06/2017 Grievance Committee formation at Institute Level .... Student Section All Institutes
06/06/2017 Tree Plantation .... Student Section All Institutes
31/05/2017 Class III Transfer EST Section All Government Institutes
31/05/2017 Class IV Transfer EST Section All Government Institutes
31/05/2017 Promotion of Class III and Class IV EST Section All Government Institutes
30/05/2017 Due to various reasons, the DDs were collected/received late from the concerned facilitation center, as a consequence the DDs stand stale and now are invalid. The details od such DDs are attached herewith. . You are directed to collect DDs immediately and submit the validate DDs to R.O.Pune on or before 05/06/2017 Student Section All Institutes
29/05/2017 RCSMFRS (EBC) ORDER NO. 1 .... Student Section All Institutes
29/05/2017 RCSMFRS (EBC) ORDER NO. 2 .... Student Section All Institutes
29/05/2017 RCSMFRS (EBC) ORDER NO. 3 .... Student Section All Institutes
25/05/2017 Essay Writing Competition .... Student Section All Institutes
24/05/2017 प्राचार्य पदासाठी जाहिरात : कोल्हापुर जिल्हा केमिस्ट असोसियेशनचे फार्मसी कॉलेज .... Establishment Section ----
24/05/2017 Letter for all Aided Institutes.... Establishment Section All Aided Institutes
23/05/2017 Letter for all Aided Institutes.... Account Section All Aided Institutes
22/05/2017 Letter for all Govt Institutes regarding Submission of NBA Accreditation Status .... Student Section All Government Institutes
22/05/2017 Letter for Govt./ Aided Institutes regarding reimbursement of RCSMFRS(EBC) 2016-17 .... Account Section All Government Institutes
22/05/2017 शासकीय पैसा लेख्याबाहेर ठेवण्यास प्रतिबंध .... Account Section All Government Institutes
22/05/2017 सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ मंजूर करणेबाबत.... Establishment Section All Government Institutes
17/05/2017 वृक्षलागवड बाबत ... Student Section All Institute
15/05/2017 Important for all Institutes .... Student Section All Facilitaion Centers
15/05/2017 Guidelines to Facilitation Centers .... Student Section All Facilitation Centers
06/05/2017 MBA/MMS Admissions 2017-18 : Facilitation Centers Office Order : Training on 8th May 2017, at 12.30pm @Seminar Hall,Computer Dept.,Govt. Polytechnic, Pune .... Student Section All MBA/MMS Facilitaion Centers
05/05/2017 About EBC 2016-17 .... Student Section All Institutes
05/05/2017 About NPS/DCPS .... Account Section All Govt./Govt Aided Institutes
03/05/2017 Pramotion Order Shri P.B.Jadhav .... Establishment Section All Govt. Institutes
03/05/2017 Important : Letter for Govt.Institutes .... Establishment Section All Govt. Institutes
02/05/2017 Urgent : Submission of information by Non Govt. Aided Institutes .... Account Section All Aided Institutes
27/04/2017 उन्नत भारत अभियान बाबत .... EST Section All Govt. Institutes
21/04/2017 सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती याजना सेवानिवृत्त झालेले बाबत .... Account Section All Govt. Institutes
20/04/2017 Very Urgent : Submission of Expenditure Information by Govt. Institutes .... Account Section All Govt. Institutes
20/04/2017 Submission of information by Govt. Institutes .... Account Section All Govt. Institutes
19/04/2017 About AICTE Proposal .... Student Section All Institutes
19/04/2017 List of institute not updated there Bank detail on ropune login.RO Pune will not responsible for Late FC /ARC Remuneration
6006,6014,6018,6024,6026,6029,6111,6131,6135,6138,6139,6143,6154,6155,6156,6162 6166,6169,6177,6187,6203,6206,6210,6239,6249,6270,6273,6282,6283,6325,6359,6360 6365,6384,6396,6405,6441,6459,6462,6487,6498,6602,6614,6625,6626,6649,6732,6737 6742,6771,6772,6795,6831,6833,6767,6149 .. any problem contact Bhilave Ganesh Programmer
Student section All Institutes
19/04/2017 Candidate list as per Pay order. Login to ropune website .... Student section All Institutes
17/04/2017 Following Institute Collect your Pay order(student fees) today 18/04/2017.
6015,6018,6023,6026,6029,6111,6119,6144,6164,6169,6199,6204,6206,6210,6228,6229 6235,6236,6239,6264,6270,6275,6278,6359,6364,6366,6369,6372,6383,6388,6392,6396 6400,6408,6417,6431,6433,6440,6441,6450,6459,6462,6467,6469,6476,6480,6481,6482 6493,6497,6501,6503,6413,6522,6524,6537,6540,6544,6620,6626,6635,6713,6727,6728 6734,6736,6737,6739,6759,6773,6783,6787,6788,6795,6798,6805,6811,6812,6815,6816 6817,6818,6828,6830,6831,6883,6884,6886,6887,6891,6894,6895,6896.
Student Section All Institutes
17/04/2017 गोपनीय अहवाल २०१६-१७ बाबत .... All Government/Govt Aided Institutes
17/04/2017 गट अ ,ब अधिकारी यांची मत्ता व दायित्व बाबत .... EST Section All Government Institutes
15/04/2017 Submission of AICTE Approval documents to DTE .... Student Section All Institutes
12/04/2017 Ambedkar Jayanti Celebration .... Student Section All Institutes
12/04/2017 Following Institute Collect your Pay order today 12/04/2017.If EBC is clear
6107,6114,6158,6191,6207,6211,6213,6215,6218,6223,6261,6266,6275,6293,6304,6310 6322,6368,6373,6375,6391,6398,6433,6437,6446,6468,6480,6482,6494,6515,6520,6712 6713,6715,6716,6720,6722,6729,6741,6780,6780,
Student Section All Institutes
11/04/2017 माहे मार्च २०१७ चे मासिक खर्च विवरणपत्र पाठविनेबात Account Section All Government Institutes
11/04/2017 महाराष्ट्र डीजीधन जनजागृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणेबाबत .... Student Section All Institutes
08/04/2017 TOP PRIORITY : Important Circular regarding RCSMFRS(EBC) & DPDHMS .... Student Section All Institutes
07/04/2017 Grant received and expenditure .... Account Section All Govt. Institutes
06/04/2017 Important : Extension for filling MHT CET Application form .... Student Section All Institutes
06/04/2017 Important : Letter Regarding AADHAR UPDATION of RCSMFRS (EBC) Students .... Student Section All Institutes
06/04/2017 Important : List of candidates rejected AADHAR of RCSMFRS(EBC) Students by AADHAR AUTHORITY .... Student Section All Institutes
06/04/2017 Important : List of candidates filled Wrong / Incorrect AADHAR details of RCSMFRS(EBC) Students .... Student Section All Institutes
06/04/2017 Important : Letter Regarding C.R.Writing of Group A Officers .... Confidential Section All Govt. / Aided Institutes
05/04/2017 Important : Staff / Posts Information for Adhava Baithak : Time limit today .... Establishment Section All Govt.Aided Institutes
05/04/2017 Important : MIS Software data entry status Information for Adhava Baithak :Time limit today .... Student Section All Govt.Institutes
04/04/2017 वर्ष २०१६-१७ प्रवेश शुल्क भरलेले परंतु प्रवेश न घेतलेले विद्यार्थांची शुल्क परतावा बाबत Student Section All Institutes,.
03/04/2017 वर्ष २०१६-१७ प्रवेश शुल्क भरलेले परंतु प्रवेश न घेतलेले विद्यार्थांची शुल्क परतावा बाबत Student Section All Govt. / Govt. Aided Institutes
03/04/2017 Important : Information for Adhava Baithak .... Establishment Section All Govt. / Aided Institutes
03/04/2017 Important : NBA Accreditation information .... Student Section All Aided / Unaided Institutes
30/03/2017 Important for All Institutes : Time limit today : Submit information of RCSMFRS(EBC) /DPDHMS through institute login .... Student Section All Institutes
30/03/2017 Important for All Institutes : Time limit today : Information of RCSMFRS(EBC) Applications not scrutinized and pending in institute login .... Student Section All Institutes
30/03/2017 Important for All Institutes : Time limit today : Information of DPDHMS(Hostel Maintanance Scheme) Applications not scrutinized and pending in institute login .... Student Section All Institutes
27/03/2017 Important for Govt. Institutes : Depute staff to collect New C.R.Forms .... Confidential Section All Govt. Institutes
27/03/2017 G.R.For revised remuneration .... Student Section All Institutes
24/03/2017 Important letter for all Govt. Institutes regarding BEAMS .... Account Section All Government Institutes
24/03/2017 Important for Govt. Institutes : Saturday is Working Day due to Assembly Session .... Account Section All Government Institutes
22/03/2017 गट क व गट ड कर्मचारी पदोन्नती आदेश 2017 .... Establishment Section All Government Institutes
21/03/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ समुपदेशन फरी व एआरसी मानधनाची रक्कम खाली संस्थाचे बँक तपशील अद्याप प्राप्त न झाल्यामुळे त्यांच्या रक्कम अदा करण्यात आलेले नाही तरी आवश्यक बँक तपशील मूळ जोडपत्र अ 24/03/2017 पर्यंत उपलब्ध करून दिण्यात यावा.
6142,6163,6230,6368,6381,6620,6758,6787,6808
Download :जोडपत्र अ...
Student Section All Institutes
20/03/2017 Regarding Caste Validity of Admitted Candidates .... Student Section All Institutes
20/03/2017 Regarding Effective Implementation of R.T.I. Act 2005 .... Establishment Section All Govt. Institutes
17/03/2017 FC/ARC remuneration (मानधन) .... Student Section All FC / ARC
16/03/2017 Updation of Aadhar Details for RCSMFRS(EBC) .... Student Section All Institutes
16/03/2017 DIPEX 2017 .... Student Section All Institutes
16/03/2017 Training by YASHADA .... Establishment Section All Govt. Institutes
14/03/2017 Notification of Fee Regulating Authority .... Student Section All Institutes
09/03/2017 Meeting of Principal / Stenographer regarding C.R. on 17/03/2017 .... Confidential Section All Govt./Aided Institutes
09/03/2017 Audit Objections .... Account Section All Govt. Institutes
08/03/2017 Maharashtra Harit Sena yojana Student Section All Govt./Aided Institutes
08/03/2017 C.R 201617 .... Section All Govt./Aided Institutes
06/03/2017 Assembly Session Office Order .... Establishment Section All Govt. Institutes
04/03/2017 तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील विविध बांधकामांचा समग्र आढावा Student Section All Government Institutes
02/03/2017 Aadhar Card / Bank Information Correction for State Govt. Minority Scholarship .... Student Section All Institutes
02/03/2017 विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.७९६९४ (EBC /PNS fees) Student Section All Institutes
02/03/2017 Year 2016-17 EBC verification Dates Student Section All Institutes
01/03/2017 शासकीय तंत्रनिकेतनातील कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांबाबत EST Section All Govt. Polytechnic Institutes
20/02/2017 Time Limit 28/02/2017 : Aadhar Card Information Updation for RCSMFRS(EBC) .... Student Section All Institutes
17/02/2017 Time Limit 20/02/2017 : Teaching Staff Information required from Govt./ Aided Institutes .... Student Section All Institutes
14/02/2017 Short Term Training Program at Govt.College of Engineering .... Student Section All Institutes
13/02/2017 Hearing for New Inst./Veriation in Intake .... Student Section All Institutes
13/02/2017 Utilization Cerification from Govt. Aided Institutes in Pune Region .... Account Section All Govt. Aided Institutes
13/02/2017 Information of staff joined after 2005 .... Establishment Section All Govt./Govt. Aided Institutes
10/02/2017 Regarding Appointment of MPSC Selected Candidates .... Establishment Section All Govt. Diploma Institutes
09/02/2017 Letter regarding Right to Information Act .... Student Section All Institutes
08/02/2017 वर्ष २०१६-१७ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेशित उमेदवाराचा पदवी अभ्यासक्रमाचा निकाल उशिराने जाहीर झाल्यामुळे रद्ध झालेल्या प्रवेशाबाबत (14/08/2017) .... Student Section All Master Degree Institutes
06/02/2017 About GPF Final withdraw / Missing credit .... Account Section All Government Institutes
03/02/2017 Hearing for New Course / variation in intake .... Student Section All Institutes
03/02/2017 महत्वाचे : कालमर्यादा 10/02/2017 : शासकीय कर्मचार्यांच्या (गट क / ड) नियतकालिक बदल्यांबाबत .... Est. Section All Govt. Institutes
03/02/2017 Diploma Institute for NOC Proposal Compliance 2017-18.... Student Section All Diploma Institutes
02/02/2017 Urgent : Time Limit 03/02/2017 : Interest payment details as per Court Orders .... Est. Section All Govt. Institutes
27/01/2017 Urgent : List of Institutes with fee approval pending for EBC.... Student Section All Institutes
24/01/2017 List of Staff for Refresher Course at Yashada Pune Student Section All Institutes
22/01/2017 Training Program by Govt. Polytechnic, Pune... Est. Section All Institutes
22/01/2017 List of Institute not reported EBC Scrutiny Center for EBC Approval ... Student Section All Institutes
21/01/2017 गट ड कर्मचार्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी Est. Section All Govt. Institutes
21/01/2017 लाड समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करणेबाबत ... Est. Section All Govt. Institutes
21/01/2017 बिंदू नामावली तयार करण्यासाठी अध्यापकांची माहिती सादर करणेबाबत ... Est. Section All Govt. Institutes
17/01/2017 Year 2017-18 Institute Approval and Continuation Process Letter and GR ... All Govt. Institutes
13/01/2017 गट क कर्मचाऱ्यांची तात्पुरती जेष्ठता सूची १.१.२०१७ ... Est. Section All Govt. Institutes
13/01/2017 ग्रंथपाल व ग्रंथालयीन कर्मचार्यांसाठी कार्यशाळा ... Est. Section All Govt. Institutes
13/01/2017 कर्मशाळेतील गट क कर्मचाऱ्यांचा पायाभूत प्रशिक्षणासाठीचा कार्यालयीन आदेश ... Est. Section All Govt. Institutes
11/01/2017 नियतकालिक बदली परिपत्रक : प्रशासकीय पदे... Est. Section All Govt. Institutes
11/01/2017 नियतकालिक बदली परिपत्रक : पदवी महाविद्यालये शिक्षकीय पदे ... Est. Section All Govt. Institutes
11/01/2017 मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत... Student Section All Institutes
10/01/2017 Most Urgent : Information Required regarding Caste Certificate / Validity of ST Candidates Student Section All Institutes
10/01/2017 Reminder : Exam Centers for MPSC Exam. Information not received Student Section All Institutes in list
10/01/2017 Refund of Seat Acceptance Charges to Candidates who have not reported to Institute during CAP and not taken admission on allotted seat to various Professional Technical Courses Under Technical Education Student Section All Institute
07/01/2017 Government Polytechnic Diploma Student Information Student Section All Govt. Polytechnic Only
07/01/2017 Transfer Information of Principal/H.O.D./Lecturers in Govt.Institutes Est. Section All Govt. Institutes
06/01/2017 TEQUIP-II Training Program(Non Technical office staff) Training All Govt. Institutes
06/01/2017 AICTE Quality Improvement Scheme Accounts Section All Govt. Institutes
06/01/2017 Letter to all Govt. & Govt. Aided Institutes Est. Section All Govt. Institutes
05/01/2017 Letter regarding MIS module for all Govt. Institutes Computer Section All Govt. Institutes
03/01/2017 Institute Information
::::
:::: 14.xls file Click to Download.......
Student Section All Government/Govt. Aided Institutes
03/01/2017 Time Limit 05/01/2017 : Data updation status in MIS module of all Govt. Institutes Computer Section All Govt. Institutes
03/01/2017 Time Limit 05/01/2017 : Letter for all Govt. Institutes regarding data updation in MIS module Computer Section All Govt. Institutes
03/01/2017 Bhartiya Chatra Sansad 17-19 January 2017 Student Section All Institutes
03/01/2017 Important : Letters(3) from Account Section for all Govt. Institutes Account Section All Institutes
28/12/2016 R.T.I Information Act 2005 E.S.T Section All Institutes
28/12/2016 Monthly Expenditure Account Section All Government Institutes
28/12/2016 GPF Missing credit Account Section All Government Institutes
26/12/2016 About Paper Saving Student Section All Institutes
26/12/2016 Collection of Advance Fees by Institutions from Students/Parents Student Section All Institutes
26/12/2016 EBC Circular for distribution EBC Amount Student Section All Institutes
26/12/2016 Training Program on Developing Basic Competencies in Laboratory Management at G.C.O.E. Awasari Student Section All Institutes
22/12/2016 Important : Time Limit 27/12/2016 : Letter regarding MPSC Exmination Student Section All Institutes
22/12/2016 Important : Time Limit 23/12/2016@12 noon : Letter regarding Nomination of Teaching Staff in Polytechnics for Trainings Establishment Section All Govt. Diploma Engg. Institutes
20/12/2016 Important : Time Limit 26/12/2016 : Letter regarding Audit Para for Govt./Govt. Aided Institutes in Pune Region Account Section All Govt. / Govt. Aided Institutes
19/12/2016 EBC Application Scrutiny Revised Schedule Student Section All Institutes
19/12/2016 Letter for all Govt. Aided Institutes in Pune Region Establishment Section All Aided Institutes
19/12/2016 Reminder Letter for all Govt. Institutes in Pune Region regarding Fifth Pay Commission Difference Accounts Section All Govt. Institutes
19/12/2016 Income Expenditure Information Accounts Section All Govt. Institutes
17/12/2016 Contract Basis Lecturer All Institutes
17/12/2016 राज्य शासकीय कार्माचा-यांना आश्वासित प्रगती योजना All Institutes
17/12/2016 Training Program at GPPune All Institutes
17/12/2016 EBC 2015-16 Distribution Order no.9 Student Section All Institutes
17/12/2016 EBC 2015-16 Distribution Order no.8 Student Section All Institutes
09/12/2016 EBC Form verification letter for Arch.Institute in Pune District Student Section All Arch. Institutes
09/12/2016 माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या अंतर्गत सन २०१६ च्या अकरावा वार्षीक अहवाल सादर करण्याबाबत Establishment Section All Govt. and Govt. Aided Institutes
08/12/2016 Urgent : Training Order of Tech.Lab Asst. in Govt. Institutes starting on 13 Dec. 2016 Establishment Section All Govt. Institutes
06/12/2016 Time Limit 08/12/2016 @12noon : Urgent : Important Circular for all Govt. Institutes Establishment Section All Govt. Institutes
06/12/2016 Winter Assembly order All Section All Govt Institute
05/12/2016 Important Circular regarding State Govt. Minority Scheme 2016-17 Student Section All Institutes
05/12/2016 Meeting regarding EBC 2016-17 of scrutiny centers on 6th Dec.2016 Student Section All EBC Scrutiny Centers
03/12/2016 Two Days Orientation Workshop - NBA @Govt.College of Engg. Awsari on 23rd./24th Dec.2016 Student Section All Engineering Institutes
03/12/2016 EBC Verification Schedule Student Section All Institutes
01/12/2016 One Day Orientation Workshop - NBA @G.P.Pune on 23rd Dec.2016 Establishment Section All Govt. Institutes
29/11/2016 Urgent and Important : Time Limit : Circular for all Govt. Inst. Establishment Section All Institutes
29/11/2016 Circular for all Facilitation Centers ... Student Section All F.C. Institutes
28/11/2016 Urgent and Important : Circular regarding EBC 2016-17 (RCSMFRS) Student Section All Institutes
28/11/2016 Urgent and Important : Circular for Govt. Institutes Establishment Section All Govt. Institutes
28/11/2016 Circular regarding EBC 2016-17 ... Student Section All Institutes
25/11/2016 पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता प्रतिपूर्ती योजना २०१६-१७ ... Student Section All Institutes
25/11/2016 NBA ACCREDITATION ची माहिती सादर करणेबाबत ... Student Section All Institutes
24/11/2016 Celebrating 26 Nov as CONSTITUTION DAY ... Student Section All Institutes
22/11/2016 Letter regarding candidates with two admissions ... Student Section All Institutes
21/11/2016 IMPORTANT : Submission of Undertaking at the time of merit list verification ... Student Section All Institutes
18/11/2016 मा राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सुचने नुसार संस्थांची तपासणी करणेबाबत ... Student Section Selected Degree Institutes
17/11/2016 Letter regarding Contract Basis Appointment of Staff ... Student Section All Govt.Institutes
17/11/2016 MHT-CET 2017 ... Student Section All Institutes
17/11/2016 Merit List Verification Schedule ... Student Section All Institutes
15/11/2016 वर्ष २०१६-१७ राखीव प्रवर्गात- प्रमाणपत्र पडताळणी बाबत (Last Date 25/11/2016 ) Student Section All Institutes
15/11/2016 About MPSC Candidates Student Section All Institutes
11/11/2016 Important letter regarding EBC 2015-16 ... Student Section All Institutes
11/11/2016 Regarding EBC 2016-17 Institute Transfer Cases ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of Arch. Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of MCA Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of Degree Pharmacy Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of Post HSC Diploma Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Urgent information required from Govt. Institutes ... Establishment Section All Govt. Institutes
10/11/2016 Office Order for Training ... Establishment Section All Govt. Institutes
10/11/2016 Bank Details of Degree Engg. Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of MBA Institutes for verification ... Student Section All Institutes
10/11/2016 Bank Details of Diploma Institutes for verification ... Student Section All Institutes
09/11/2016 Verification of Bank Details by all Institutes ... Student Section All Institutes
08/11/2016 Regarding CAS to teaching staff in Degree Institutes ... Establishment Section All Govt. Degree Institutes
07/11/2016 Regarding EBC 2016-17... Student Section All Institutes
07/11/2016 Regarding Second Shift Information in Govt.Polytechnics ... Student Section All Institutes
07/11/2016 Action on staff remaining absent for long period. ... Establishment Section All Govt. Institutes
04/11/2016 Submission of One Time Information at the time of Merit List Verification ( 18 point DVD )... Student Section All Institutes
04/11/2016 Merit List Verification Schedule ... Student Section All Institutes
03/11/2016 About Year 2015-16 EBC ... Student Section All Institutes
03/11/2016 Pending EBC 2013-14/ 2014-15 NFR ESBC Maratha Distribution Order No 1... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order no 2 (Degree Engg.) ... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 3 (Diploma Pharmacy) ... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 4 (Degree Pharmacy)... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 5 (Diploma Engg.) ... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 6 (MBA ) ... Student Section All Institutes
03/11/2016 EBC 2015-16 Distribution Order No 7 (MCA/HMCT/BARCH) ... Student Section All Institutes
02/11/2016 Formation of Governing Council in Professional Technical Institutes ... Student Section All Institutes
29/10/2016 सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती निमित्त्त राष्ट्रीय एकता साप्ताह साजरा करणे बाबत ... Student Section All Institutes
29/10/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील MBA/MCA प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All MBA/MCA Institute
29/10/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील M-Arch/ B-Arch प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All M-Arch/B-Arch Institute
29/10/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील M-Pharm/ B-Pharm प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All M-Pharm/B-Pharm Institute
28/10/2016 MBA /MMS /MPharmacy Admission... Student Section All Institutes
27/10/2016 Training by DTE and NASSCOM... Establishment Section All Govt. Institutes
25/10/2016 Year 2015-16 MASA Admission ... Student Section All Architecture Institutes
25/10/2016 Circular for all Govt. Inst. regarding Staff Information ... Establishment Section All Govt. Institutes
25/10/2016 Excel Format for Staff Information. ... Establishment Section All Govt. Institutes
25/10/2016 Circular for all Govt. Inst. ... Establishment Section All Govt. Institutes
24/10/2016 NBA ACCREDITATION ... Student Section All Govt./ Aided Institutes
24/10/2016 TIME LIMIT :Important Circular for all Govt./ Aided Inst. regarding Sanctioned Post Review (Information prepared in ISM FONT DV-TTYogesh and MS Excel to be send by email) ... Establishment Section All Govt./ Aided Institutes
24/10/2016 Important : Time Limit 03/11/2016 : Data Updation in DTE MIS Module ... Computer Section All Govt. Institutes
21/10/2016 Urgent : Time Limit : NSS Information required from Diploma Engg.(Polytechnics) Institutes ... Computer Section All Polytechnics
21/10/2016 Urgent : EXCEL Format for Diploma Engg. Institutes regarding NSS Information ... Student Section All Polytechnics
21/10/2016 MBA Merit list verification schedule postponed ... Student Section All MBA Institutes
21/10/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील MBA program reschedule Date will be displayed soon Student Section All MBA Institute
20/10/2016 Urgent Information Required : About First Year B.Arch Admission Student Section All B. ARCH
18/10/2016 DCPS Information ... Account Section All Aided Institutes
17/10/2016 Reminder : Govt. officer's Email account creation ... Computer Section All Govt. Institutes
17/10/2016 Important and Urgent : Information required from Govt./ Aided Institutes ... Accountent Section All Govt. / Aided Institutes
17/10/2016 वर्ष २०१५-१६ करिता आर्थिक मागासवर्गीय विद्यार्थांची (EBC) आधार बाबतची माहिती दुरुस्ती करणे बाबत ... Student Section All Institutes
17/10/2016 जात वैधता प्रमाणपत्र अभावी अनूसुचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित न ठेवण्याबाबत ... Student Section All Institutes
17/10/2016 Principals meeting postponed to 5th Nov, 2016 ... Student Section All Government Institutes
15/10/2016 हिवाळी सुट्टी २०१६ -१७ बाबतचे परिपत्रक ... Student Section All Institutes
14/10/2016 Circular for Govt. Institutes ... Student Section All Govt. Institutes
14/10/2016 Important : List of Students applied for EBC and AADHAR details not matching ... Student Section All Institutes
14/10/2016 Circular for all Admission Reporting Centers in Pune Region ... Student Section All ARC
13/10/2016 Two Day Motivation Technical Workshop on "Enhencement of Entrepreneurship Development" for Govt. Heads of Insitututions by DTE & NASSCOM(Tequip-II) {18-19 Nov 16) @ GCOE, Aurangabad. ... Student Section All Government Institutes
13/10/2016 Publishing information of students belong to North-East States on Institutes website ... Student Section All Institutes
13/10/2016 Circular for all degree Engineering / Pharmacy Institutes ... Student Section All Degree Institutes
10/10/2016 शासकीय तंत्रनिकेतनाच्या प्राचार्यांची बैठक दिनांक २१/१०/२०१६ ... Account Section All Govt. Institutes
10/10/2016 दिनांक १५/१०/२०१६ रोजी वाचन प्रेरणा दिन साजरा करणेबाबत ... Account Section All Govt. Institutes
06/10/2016 Email Account Creation of Officers in Govt. Institutes ... Computer Section All Govt. Institutes
04/10/2016 तातडीचे / कालमर्यादा : शासकीय कर्मचार्यांच्या DCPS योजनेबाबत माहिती सादर करणेबाबत ... Account Section All Govt. Institutes
04/10/2016 GATE 2017 Student Section All Institutes
03/10/2016 गट क मधील पदे पदोन्नतीने भरणे बाबत ... Establishment Section All Govt. Institutes
30/09/2016 पदोन्नती पात्र गट ड कर्मचार्यांच्या जेष्ठता सूची बाबत शुद्धिपत्रक ... Establishment Section All Govt. Institutes
30/09/2016 (New) वर्ष २०१६-१७ मधील १२ वी नंतरच्या Degree Engg./DSE/ME प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All Degree Engg./DSE/ME Institute
29/09/2016 अत्यंत महत्वाचे : EBC करिता अर्ज केलेल्या विद्यार्थांचा निकाल संकेतस्थळावर अध्ययावत करणेबाबत ... Student Section All Institutes
29/09/2016 वर्ग ३ पदांवर पदोन्नती साठी वर्ग ४ कर्मचार्यांची जेष्टता सूची ... Establishment Section All Govt. Institutes
28/09/2016 Important Circular regarding Workshop Staff in Govt. Institutes... Establishment Section All Govt. Institutes
23/09/2016 Circular regarding EBC to Students admitted in Govt. / Aided Institutes ... Student Section All Institutes
23/09/2016 Circular regarding Aadhar No. seeding for EBC Reimbursement ... Student Section All Institutes
23/09/2016 Submission of Degree Marksheet for Post Graduate Courses Admission ... Student Section All Institutes
23/09/2016 Students applied for EBC and MCM Minority Scholarship both ... Student Section All Institutes
23/09/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील व्यावसायिक पदविका/पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमास विहित मुदतीत अपलोड न केलेले प्रवेश तसेच मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेशाबाबत ... Student Section All Institutes
23/09/2016 सुधारित सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना बैठक २६ सप्टेंबर २०१६ (१२ / २४ वर्षे ) .... Establishment Section All Govt. Institutes
21/09/2016 शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती करिता संस्थांना मुल्यांकन आवश्यक असलेबाबत ... Student Section All Institutes
21/09/2016 शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निर्धारित केलेल्या शुल्का व्यतिरिक्त शुल्क आकारणी न करणेबाबत ... Student Section All Institutes
17/09/2016 ****Important / Urgent : Time Limit 19/09/2016 upto 12 pm ** Information required from Govt. Institutes Est. Section All Govt.Inst.
16/09/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील १८ मुद्देनिहाय माहिती(DVD) गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेताना सोबत घेवून यावी Student Section All Institute
16/09/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील १२ वी नंतरच्या Diploma Pharmacy/D.H.M.C.T/ Diploma Surface Coating Technology पदविका प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All Diploma Pharmacy/D.H.M.C.T/ Diploma Surface Coating Technology Institute
14/09/2016 वर्ष २०१६-१७ मधील १० वी नंतरच्या व थेट द्वीतीय वर्ष अभियांत्रिकी पदविका प्रवेशाच्या प्रवेशित गुणवत्ता याद्या प्रमाणित करून घेणेबाबत Student Section All Diploma Institute
14/09/2016 F.C. / A.R.C. Admission Process 2016-17 Remuneration Office Order Student Section All F.C./ ARC
12/09/2016 ****Enter Online Data on RO Pune Login: Walmiki Samaj Student Count Admitted to First Year in 2015-16 *** Student. Section All Inst.
09/09/2016 Training EVENT @ MIT 1st Teachers Congress 23-24-25 Sept., 2016 Student Section All Inst.
09/09/2016 Important Circular regarding EBC fee reimbursement Student Section All Inst.
08/09/2016 STAFF ROSTER Verification of Aided / Unaided Institutes in Pune Region Est. Section All Aided / Unaided Inst.
08/09/2016 Urgent Circular for Govt. Institutes regarding Workshop Staff Est. Section All Govt. Inst.
07/09/2016 ****For 2015-16 Delete the names of students from online EBC list who are not approved by RO/committee by 11am 0n 8th Sept 16 Also verify fees details *** Student. Section All Inst.
07/09/2016 *** Important** EBC Fee Reimbursement Circular Student. Section All Inst.
02/09/2016 शासकीय कर्माचा-यांची कर्ज प्रतीक्षा यादी बाबत .... Government Institute
01/09/2016 शासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत अध्यापकांची व सेवा निवृत्त होणा-या कर्मचार्यांची माहिती सादर करणेबाबत .... Student Sectoin All ARC's
01/09/2016 सन १७ - १८ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक व सन २०१६ - १७ सुधारित अंदाजपत्रक सादर करणेबाबत..... Acct. Sectoin All Govt. Inst.
01/09/2016 प्रवेश प्रक्रियेचे धनाकर्ष जमा करणेबाबत ... Student. Sectoin All FC
01/09/2016 **कालमर्यादा ०३ सप्टेंबर ** शासकीय संस्था करिता पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेबाबत... Acct. Sectoin All Govt. Inst.
31/08/2016 दिनांक 2 सप्टेंबर रोजीच्या संपाबाबत तातडीचे परिपत्रक Establishment Section All GOVT INST
31/08/2016 Important Letter and contact details to all ARC's for submission of D.D. to Axis Bank Student Sectoin All ARC's
31/08/2016 Important Letter to all Govt.Institutes regarding Workshop Staff denied to work as Instructor Est. Sectoin All Govt. Institutes
29/08/2016 राखीव प्रवर्गात प्रेवश घेणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्र बाबत Student Section All Govt. / Govt. Aided Institutes and University
29/08/2016 Implementation of Pradhan Mantri Kushal Vikas Yojana by Technical Institutions Student Sectoin All Institutes
29/08/2016 Circular for All Minority Institutes Student Sectoin All Institutes
26/08/2016 Circular for All Govt. Institutes Est. Sectoin All Institutes
24/08/2016 CAS Government Institute All Institutes
22/08/2016 Circular for Govt. Institutes Acct. Section All Institutes
22/08/2016 Letter regarding EBC Audit report Student Section All Institutes
19/08/2016 सचिव ( ले.व.को.) यांच्या दालनात बैठकी बाबत Account All Govt.Institutes
16/08/2016 Important Instructions to all Diploma Institutes Student Section All Institutes
16/08/2016 Meeting Circular for Govt. / Aided Degree Institutes Est. Section All Institutes
12/08/2016 Cast / Validity Certificate Student Section All Institutes
10/08/2016 Last Date :20/08/2016 Update EBC online on ropune login Student Section All Institutes
09/08/2016 Revised Guidelines regarding reporting by candidate at institute / ARC Student Section All Institutes
08/08/2016 Letter to all Govt. Institutes Est. Section All Govt. Institutes
08/08/2016 Letter to all Govt. Institutes Est. Section All Govt. Institutes
08/08/2016 Letter to all institutes regarding filling scholarship applications Student Section All Institutes
06/08/2016 FE2016 -The date for cancellation of CAP reporting has been extended.
Candidates can cancel the CAP reporting till 8th August 2016 upto 4.00 p. m. at ARC
Student Section All Institutes
06/08/2016 Approved Transfer of Degree candidates (Course or Institution) for the Academic Year 2016-17 Student Section All Institutes
06/08/2016 Approved, Subject to compliance Transfer of Degree candidates (Course or Institution) for the Academic Year 2016-17 Student Section All Institutes
06/08/2016 Time limit / Important letter to all Govt. Institutes Est. Section All Govt. Institutes
05/08/2016 Online Registration, Document Verification & Confirmation
FIRST YEAR OF POST SSC DIPLOMA IN ENGINEERING & TECHNOLOGY,FIRST YEAR OF POST HSC DIPLOMA IN PHARMACY, SURFACE COATING TECHNOLOGY, HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY AND DIRECT SECOND YEAR OF POST SSC DIPLOMA IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2016-17
Student Section All . Institutes
02/08/2016 Important letter to all Govt. Diploma Institutes Est. Section All Govt. Institutes
02/08/2016 URGENT : VACANCY CONFIRMATION FOR DSE / DSP Student Section All Engg./Pharmacy Institutes
30/07/2016 URGENT : VACANCY CONFIRMATION FOR DSE / DSP Student Section Unaided Degree Engg. / Pharmacy Institutes
30/07/2016 GOI Nominee Candidate Student Section All Institute
29/07/2016 circular regarding isolated studnents of HSC Student Section All Institute
25/07/2016 URGENT : HOD INFORMATION Student Section Govt. Institutes
21/07/2016 NBA ACCREDITATION Student Section Govt. Institutes
20/07/2016 Notification regarding POST GRADUATE COURSES Admissions Student Section MBA/MMS Institutes
20/07/2016 Circular for NEW DEGREE / POST GRADUATE INSTITUTES Student Section Degree / PG Institutes
18/07/2016 CAS Meeting Schedule for Govt. Institutes Student Section Government Institutes
18/07/2016 कार्यालयीन आदेश Student Section Government Institutes
17/06/2016 Instructions for participation in Cap Round IV Student Section All Institutes
14/07/2016 Student Transfer List
Urgent:Institute who have given NOC for Diploma Second Year transfer, Add all such Candidate in your Branch(Parent Institute)so that RO can transfer
Student Section All Diploma Institutes
14/07/2016 EBC Audit Schedule for Institutes in Pune District Student Section All Institutes in Pune District
13/07/2016 Timetable for PRT / SRT examination Student Section All Govt. Institutes
13/07/2016 About NBA Student Section All Govt. AND Govt Aided Institutes
13/07/2016 **URGENT** Important letter for all Government Institutes Student Section All Govt. Institutes
11/07/2016 Important letter for all Facilitation Centers Student Section All F.C. Institutes
07/07/2016 Vehicle Adhava Account Section All Government Institutes
04/07/2016 Important letter regarding मत्ता व दायित्व Establishment Section All Government Institutes
04/07/2016 DIRECT SECOND YEAR DIPLOMA VACANCY CONFIRMATION AT R.O. Student Section All Institutes
02/07/2016 EBC Audit schedule for Kolhapur District institutes Student Section All Institutes
02/07/2016 Important letter for all degree engineering institutes Student Section All Degree Engg. Institutes
02/07/2016 प्रवेश निश्चिती केंद्रासाठी मार्गदर्शक सूचना Student Section All ARC /FC / Institutes
01/07/2016 Training Program Student Section All Degree Engg. Institutes
30/06/2016 Instructions regarding reporting to ADMISSION REPORTING CENTER Student Section All Degree Engg. Institutes
29/06/2016 Guidelines to Facilitation Centers (FC) Student Section All Institutes
29/06/2016 Office order for DSE / DSP F.C. and Important letter regarding Kit / Brochure Distribution Student Section All Degree Engg. /Pharmacy Institutes
28/06/2016 Important letter for Diploma FC regarding EQUIVALENCE Student Section All Diploma Institutes
28/06/2016 Recommending Various Training Courses like Gokhale's Advance Training Institute Student Section All Diploma Institutes
27/06/2016 Post HSC Diploma FC office order and letter for Kit / Brochure Distribution Student Section All Post HSC Diploma Institutes
25/06/2016 Imortant Instructions to Diploma Institutes regarding Course / Institute Change Student Section All Diploma Institutes
23/06/2016 Branch / Institute Change : Important Instructions for Degree Institutes Student Section All Institutes
23/06/2016 Branch / Institute Change : Important Instructions for Diploma Institutes Student Section All Institutes
23/06/2016 ***लिपिक वर्गीय सेवाप्रवेशोत्तर व पर्यवेक्षीय कर्मचा-यांच्या परीक्षेबाबत ESTSection All Government Institute
22/06/2016 Reminder 1 :Time limit : 24/06/2016 Letter to all Government Polytechnics regarding RUSA Student Section All Govt.Polytechnics
21/06/2016 EBC Audit for Institutes in Sangli District Student Section All Institutes
21/06/2016 Important Instructions to Management Institutes Student Section All Institutes
20/06/2016 Important Instructions to all institutes regarding Admission Process 2016-17 Student Section All Institutes
20/06/2016 Imortant : Procedure for Admissions in Institutional Quota and Vacant seats after CAP as per Information Brochure Student Section All Institutes
18/06/2016 Imortant : Submit Information regarding action taken on Hon.Justice Dharmadhikari report on women harassment Student Section All Institutes
18/06/2016 Letter to Govt. Aided Institute regarding Audit Report Student Section All Institutes
18/06/2016 Transfer Order Establishment Section All Institutes
17/06/2016 Letter to Pharmacy Institute regarding info. for RTI Student Section All Institutes
17/06/2016 Gateway of Admission 2016 : Institutes be ready for live telecast Student Section All Institutes
16/06/2016 Important letter to all Pharmacy Institutes Student Section All Pharmacy Institutes
15/06/2016 Guidelines to Facilitation Centers (FC) Student Section All Institutes
15/06/2016 Urgent Information regarding action taken on Hon.Justice Dharmadhikari commitee report Student Section All Institutes
14/06/2016 **IMPORTANT** GOOGLE SHEET FOR FILLING INFORMATION Student Section All Institutes
14/06/2016 EBC Audit Schedule for institutes in Solapur District Student Section All Institutes
13/06/2016 Celebrate International Yoga Day on 21 June 2016(Fill online student and staff count ) Student Section For All Institutes
07/06/2016 Pradhan Mantri Vikas Yojana Student Section For All Institutes
07/06/2016 Important Circular regarding EBC Student Section All Institutes
07/06/2016 Training Program Student Section All Institutes
06/06/2016 वन महोत्सवानिमित्त वृक्ष लागवड Student Section All Institutes
05/06/2016 MBA/MMS Extension for Online Form Submission and Document Verification Student Section All Institutes
04/06/2016 EBC Audit Schedule for Institutes in Satara District Student Section All Institutes
04/06/2016 राज्य मराठी विकास संस्थेच्या प्रकाशनाबाबत Student Section All Institutes
03/06/2016 EBC Verification Schedule Student Section All Institutes
03/06/2016 About Class 3 Transfer EST Section All Government Institutes
02/06/2016 *** Important*** Training for Admission Reporting Centers on 4th June 2016 Postponed Student Section All Government / Aided Institutes
02/06/2016 Important Circular regarding EBC Student Section All Institutes
01/06/2016 Training for Admission Reporting Centers on 4th June 2016 Student Section All Government / Aided Institutes
01/06/2016 ISTE Approved Training Program Student Section All Institutes
31/05/2016 Reduction of Intake to Zero Student Section All Institutes
31/05/2016 Admission Process 2016-17 Student Section All Institutes
30/05/2016 CAS to Teaching Staff Establishment Section All Government Institutes
30/05/2016 Group A Officer's Training Establishment Section All Government Institutes
27/05/2016 योगीराज साळुंखे पुनर्स्थापना आदेश Establishment Section All Government Institutes
27/05/2016 गट क कर्मचार्यांचे बदली आदेश Establishment Section All Government Institutes
27/05/2016 गट क कर्मचार्यांचे पदोन्नती आदेश Establishment Section All Government Institutes
27/05/2016 गट ड कर्मचार्यांचे बदली आदेश Establishment Section All Government Institutes
25/05/2016 Letter to all Institutes regarding Admission FACILITY CENTERS Student Section All Institutes
25/05/2016 Letter to all Government Institutes regarding Admission Workshops Student Section All Govt.Institutes
25/05/2016 ***Important letter for Government Institutes Establishment Section All Government Institutes
24/05/2016 Letter to all Government Polytechnics regarding RUSA Student Section All Govt.Polytechnics
23/05/2016 ***Important letter regarding staff payment in Unaided Technical Institutes Student Section All Unaided Institutes
23/05/2016 ***Important letter for Government Institutes Student Section All Government Institutes
20/05/2016 ***TIME LIMIT 8 PM Today : Letter to Polytechnics not submitted information about STRIKE Student Section All Polytechnics
19/05/2016 PAYMENT BY CASH MANAGEMENT PROGRAM ..... Account Section All Aided Institutes
18/05/2016 ***TIME LIMIT 20/05/2016 Upto 12 noon ***Important letter for all POLYTECHNICS to submit DT/NT students data ..... Student Section All Polytechnics
18/05/2016 ***URGENT TIME LIMIT 20/05/2016 Upto 12 noon *** Google spread sheet for POLYTECHNICS to insert data of DT/NT students in last 5 years..... Student Section All Polytechnics
17/05/2016 Final Seniority List Group D Employees..... Establishment Section All Government Institutes
16/05/2016 Important letter for all Unaided Diploma Institutes..... Student Section All Unaided Diploma Institutes
16/05/2016 Office Order for Training of Teaching Staff ..... Establishment Section All Government Institutes
16/05/2016 MBA/MMS Admissions 2016-17 office order of Facilitation Centers ..... Student Section All MBA Institutes
13/05/2016 Letter from DTE for Diploma Institutes ..... Student Section All Diploma Institutes
13/05/2016 माहिती अधिकारांतर्गत माहिती सादर करणेबाबत ..... Student Section All Govt. / Govt Aided Institutes
13/05/2016 ** अत्यंत तातडीचे *** आश्वासित प्रगती योजनेची माहिती सादर करणेबाबत ..... Establishment Section All aided Institutes
11/05/2016 Important letter regarding submission of proposals to FEES REGULATING AUTHORITY ..... Student Section All Unaided Institutes
07/05/2016 Important & Last Date : 17,May 2016
Application from Govt. & Aided polytechnic for NSS are invited To RO Pune .....
Student Section All Govt. & Aided Polytechnic Institutes
07/05/2016 New Important letter regarding Facilitation Center and Admission Reporting Center ..... Student Section All Institutes
तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाच्या अधिकारी / कर्मचारी याचेशी संपर्काकरीता अंतर्गत दुरध्वनी क्रमांक General Section All Institutions
06/05/2016 Government Resolution ..... Student Section All Institutes
06/05/2016 YASHADA Training Program ..... Establishment Section All Govt. Institutes
04/05/2016 Review Meeting called by Hon. Minister,Tech.Eduction on May 6, 2016 ..... Establishment Section All Govt. Institutes
04/05/2016 PRT and Supervisory Training from 6 th June, 2016 ..... Establishment Section All Govt. Institutes
03/05/2016 प्रलंबित लेखा परिच्छेदांचा निपटारा करण्याबाबत General Section All Government and Govt. Aided Institutions
28/04/2016 माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती प्रकट करणे बाबत ..... Student Section All Institute
28/04/2016 login मध्ये माहिती भरणे बाबत ..... Student Section All Institutes
28/04/2016 NBA बाबत कार्यशाळा..... Student Section All Institutes
27/04/2016 Appeal to all Polytechnics for participation in the scheme of Rajiv Gandhi Science and Technology Commission as per attached letter ..... Student Section All Polytechnics
25/04/2016 आश्वासित प्रगती योजने बाबत ..... Est. Section All Govt. Inst.
25/04/2016 मत्ता व दायीत्वे यांची विवरणपत्र सादर करणेबाबत ..... गोपनीय विभाग सर्व शासकीय संस्था
24/04/2016 One Day Workshop On Eligibility and Rules for Admission to Various
Professional Technical Courses
- Year 2016-17
Student Section All Institutions
20/04/2016 Receipt and Expenditure for year 2015-16 Acct. Section All Govt. Institutions
13/04/2016 लिपिक वर्गीय कर्मचार्यांकरिता प्रशिक्षणाबाबत कार्यालयीन आदेश Establishment Section All Govt. Institutions
11/04/2016 गट ड कर्मचार्यांच्या तात्पुरती जेष्ठता यादीबाबत पत्र Establishment Section All Govt. Institutions
11/04/2016 गट ड कर्मचार्यांची तात्पुरती जेष्ठता यादी Establishment Section All Govt. Institutions
06/04/2016 थेट द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र प्रवेशाकरिता सामायिक प्रवेश परीक्षा देणे आवश्यक नसलेबाबत Student Section All Institutions
06/04/2016 प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रांबाबत अधिसूचना Student Section All Institutions
06/04/2016 PRESS NOTE Student Section All Institutions
05/04/2016 सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या माहितीबाबत (कालमर्यादा १२-०४-२०१६ ) Establishment Section All Government Institutions
05/04/2016 In ROPune Login - Important Letter for all unaided Engineering Diploma Institute in Pune region Student Section All Unaided Diploma Institute
04/04/2016 Nominations for 'Pradhanmantri Paritoshik' Confidential Section All Government and Aided Institutions
04/04/2016 NBA Accreditaion of Diploma Institutes Student Section All Diploma Institutions in Pune Region
04/04/2016 NBA Accreditaion of Diploma Institutes Student Section All Diploma Institutions in Pune Region
31/03/2016 Letter regarding amount of Info.Brouchers/Application Kits sale Student Section All Institutions in Pune District
31/03/2016 Urgent Information required from Inst.in PUNE DISTRICT regarding reimbursement of Caution Money Deposit to students Student Section All Institutions in Pune District
31/03/2016 Important letter regarding MIS data entry Computer Section All Govt. Institutions
31/03/2016 तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालयाच्या अधिकारी / कर्मचारी याचेशी संपर्काकरीता अंतर्गत दुरध्वनी क्रमांक General Section All Govt. Institutions
30/03/2016 द्वितीय वर्ष पदविका एआरसी रक्कम या संचालानालायाच्या वैयक्तिक लेखामध्ये जमा न झाल्याबाबत Students Section द्वितीय वर्ष पदविका एआरसी
30/03/2016 Letter to all Government Institutes (Meeting) Students Section All Govt. Institutions
30/03/2016 Important letter to Government Institutes Accounts Section All Govt. Institutions
29/03/2016 Important letter to all ARC's Student Section All Unaided Institutions
28/03/2016 Submission of Proforma-A for EBC Student Section All Unaided Institutions
28/03/2016 Employment Oriented Training Program for Minority Students Student Section All Unaided Institutions
23/03/2016 Important Circular for all institute Student Section All Unaided Institutions
21/03/2016 मराठवाड्यामधील ईबीसी पात्र विद्यार्थ्यांच्या माहिती बाबत ... Student Section All Unaided Institutions
21/03/2016 आंतरराष्ट्रीय जल दिन साजरा करणे बाबत .... Establishment Section All Government Institutions
18/03/2016 Hearing of Diploma Engineering Institutes in Pune Region Student Section All Un-aided Diploma Engineering Institutions
14/03/2016 तांत्रिक पदांची दिनांक १ /१ /२०१६ रोजीची तात्पुरती जेष्ठता यादी Establishment Section All Government Institutions
12/03/2016 विधानमंडळाचे सन २०१३ चे - विधान परिषद आश्वासन क्र ३२२ Student Section All Institutions
10/03/2016 पुणे / अवसरी येथील शासकीय संस्थांमधील कर्मचार्याचा प्रशिक्षणाबाबत कार्यालयीन आदेश Establishment Section All Government Institutions
10/03/2016 List of Institutes not uploaded AISHE information. Stuent Section All Unaided Institutions
10/03/2016 Bank Account Details Submission for EBC Stuent Section All Unaided Institutions
08/03/2016 Benefits of promotion to teachers in Govt.Degree Institutes Establishment Section All Government Degree Institutions
08/03/2016 गट ड कर्मचार्यांना पदोन्नती देणेबाबत शासन निर्णय Establishment Section All Government Institutions
05/03/2016 Hearing of New Inst./ Variation in Intake Student Section All institutions d>
05/03/2016 ** Very Urgent** time limit 1 p.m. today ***
Verification of data of Contract Basis Staff made permanent as per court order
Establishment Section All Government Institutions
05/03/2016 ***Urgent *** Training program at Aurangabad Establishment Section All Government Institutions
04/03/2016 Degree Institute Verification(6794, 6795) Student Section Degree Engg.(6794, 6795) Institutions
04/03/2016 Office Order for Inspection Student Section All Degree Engg. Institutions
04/03/2016 Office Order for MBA/MMS ARC Accounting Student Section All Degree Engg. Institutions
04/03/2016 Office Order for Inspection of Institutes Student Section All Degree Engg. Institutions
03/03/2016 Query Inspection Format for Degree Engg.Institutes Student Section All Degree Engg. Institutions
03/03/2016 Letter and undertaking format for Govt. and Aided Institutes Student Section All Government / Aided Institutions
03/03/2016 कार्यदेशक / उपकरण कार्यदेशक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 कार्यालय अधीक्षक / लेखापाल तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 प्रमुख लिपिक / मुख्य लिपिक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 वरिष्ठ लिपिक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 कनीष्ठ लिपिक/लिपिक टंकलेखक /वसतिगृह लिपिक/ ग्रंथालय लिपिक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 लघुलेखक निम्नश्रेणी तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 प्रभारक तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 भांडारपाल तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 प्रयोगशाळा सहायक (अतांत्रिक) तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 एकाकी पदांची तात्पुरती जेष्ठता सूची Establishment Section All Government Institutions
03/03/2016 Institute Verification (Degree Engg.Inst.Code 6307,6145,6808) Student Section Inst.Code 6307,6145,6808 Institute only
03/03/2016 Notification for Extension of date 5.3.2016 for Diploma variation Prastav Student Section All Institutions
03/03/2016 Candidates have not updated their Aadhar Number (Pune Region) Student Section All Institutions
03/03/2016 Hearing of Diploma Inst.for Approval Process Student Section All Unaided Diploma Institutions
03/03/2016 Inspection order for Inst. Code 6311 Student Section All Unaided Diploma Institutions
02/03/2016 Hearing on 4/3/2016 Student Section All Unaided Institutions
02/03/2016 EBC Scrutiny at G.P.Pune Student Section All Unaided Institutions
02/03/2016 Information of Posts/Staff in unaided institutes Establishment Section All Unaided Institutions
02/03/2016 *** Urgent ***
List of Institutes not submitted Information of Second Shift Courses and Admissions in EXCEL format
Student Section All Institutions
01/03/2016 Degree Institute Verification Student Section All Institutions
29/02/2016 *** Urgent *** Information of Second Shift Courses and Admissions Student Section All Institutions
29/02/2016 *** Urgent *** Information of Second Shift Courses and Admissions Student Section All Institutions
25/02/2016 संचालानालायासाठी येणारे उत्पन्नाची माहिती सादर करणे बाबत Student Account Government and Govt. Aided All Institute
25/02/2016 डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती बाबत Student Section All Institute
22/02/2016 द्वितीय पाळी अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थेची तपासणी बाबत (MCA /MBA) Student Section Second shift Institutions (MCA /MBA)
22/02/2016 Information of recruitment of Project Affected candidates in Aided Institute Student Section All Institutions
22/02/2016 User Mannual for filling DCF-III on AISHE Website Student Section All Institutions
22/02/2016 द्वितीय पाळी अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थेची तपासणी बाबत Student Section Second shift Institutions
20/02/2016 डिसीएफ-III फार्म बाबतची माहिती अपलोड करण्याबाबत Student Section All Institutions
20/02/2016 Hearing of Engineering Institutes on 22nd and 24th Feb.2016 Student Section All Engg. Institutions
17/02/2016 Format for Status report of Data Entry in DTE MIS Student Section All Government Institutions
17/02/2016 Status report of Video Conference Unit in Govt.Institutes Student Section All Government Institutions
17/02/2016 माहिती व्यवस्थापन प्रणाली बाबत Student Section All Government Institutions
18/02/2016 माहिती अधिकारामध्ये कैद्यांना माहिती देण्याबाबतचा शासन निर्णय Student Section All Government Institutions
17/02/2016 बांधकामाची माहिती सादर करणेबाबत.... Student Section All Government Institutions
17/02/2016 Discrepancy in HTESevaarth Paybill .. Student Section All Government Aided Institutions
16/02/2016 नवीन संस्था प्रस्तावाबाबत .. Student Section All Institutions
16/02/2016 नाहरकत प्रमाणपत्रा बाबत .. Student Section All Institutions
16/02/2016 प्रवेशक्षमता वाढ / घट प्रस्तावाबाबत .. Student Section All Institutions
16/02/2016 स्यानिटरी न्याप्कीन व्हेन्डिंग मशीन बाबत .. Student Section All Institutions
16/02/2016 दिनांक २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा दिन साजरा करणेबाबत .. Student Section All Institutions
15/02/2016 Senior Scale / Selection Scale for Teaching Staff in Degree institutes .. Student Section All Government Degree Institutions
15/02/2016 Senior Scale / Selection Scale for Teaching Staff in Diploma institutes .. Student Section All Government Diploma Institutions
15/02/2016 Information of staff approved increment for completing M.Pharmacy .. Student Section All Government Institutions
12/02/2016 जून २०१५ मध्ये झालेल्या संस्था तपासणी आढळलेल्या त्रुटी तपासणी बाबत .. Student Section All Government Institutions
11/02/2016 पात्रलेखनाबाबत कार्यालीन कामकाज नियमपुस्तिकेतील तरतुदींचे पालन करण्याबाबत .. EST Section All Government Institutions
11/02/2016 महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम २००९ वेतननिशिचीती संबंधी सूचना .. EST Section All Government Institutions
11/02/2016 सीईटी २०१६ - व्यावसायिक पाठ्यक्रम ( तंत्रशिक्षण ) साठी समायिक प्रवेश परीक्षेचा अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप .. Student Section All Institutions
09/02/2016 मागील तीन वर्षातील वैद्यकीय खर्चाची प्रतीपुर्तीची माहिती बाबत .. Account Section All Government Institutions
09/02/2016 व्यावसाईक अभ्यासक्रमाच्या मान्यता प्रक्रीयेबाबत .. Student Section All Institutions
09/02/2016 प्लॅस्टिक कचरा मुक्ती पुणे शहर अभियानाचा शुभारंभ .. Student Section All Institutions under Pimpri Chinchwad Mahanagar Palika and Pune Municipal Corporation only
09/02/2016 About EBC form checking.. Student Section All Institutions
06/02/2016 Important & Time Limit : 06/02/2016
शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३,२०१३-१४ व २०१४-१५ (Year wise FY.SY and so on)
ईबीसी विद्यार्थ्यांची (गैरव्यहाराची चौकशी करिता एस.आय.टी ला माहिती देणेबाबत)..
Student Section All Institutions
06/02/2016 Important & Time Limit : 06/02/2016
शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ मधील प्रवेशित विद्यार्थी व अर्थिक मागास प्रवर्गातील (ई बी सी)विद्यार्थ्यांची माहिती...
Student Section All Institutions
05/02/2016 Important & Time Limit : 30-04-2016
वार्षिक गोपनीय अहवाल २०१५-१६ बाबत...
Confidential Section All Govt.-Aided Institutions
05/02/2016 Important & Time Limit : 30-04-2016
वार्षिक गोपनीय अहवाल २०१५-१६ बाबत...
Confidential Section All Govt. Institutions
03/02/2016 Time Limit : 15-02-2016
प्रथम वर्ष पदविका प्रवेश 2015-16 समुपदेशन फेरी (Counselling Round) मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांच्या शुल्का बाबत...
Govt. Polytechnic Pune List of Institutions in the Letter
02/02/2016 Very Urgent & Time Limit : 05-02-2016
या कार्यालयाच्या आधिपत्याखालील संस्थांमध्ये द्वितीय पाळी सुरु आहे त्या संदर्भात माहिती
( अध्ययानाची वेळ व शिक्षक / शिक्षकेत्तर पद भारती ) तातडीने सादर करणे बाबत...
Students Section All 2nd Shift Institutions
01/02/2016 Very Urgent & Time Limit : 04-02-2016
विभागाच्या आधिपत्याखालील स्वायत्त तसेच शासकीय व अशासकीय अनुदानित
पदवी / पदविका व तत्सम अभ्यासक्रमांच्या संस्थातील शिक्षकीय तथा शिक्षकेत्तर पदांचा फेर आढावा माहिती सादर करणे बाबत...


1. Click here to download the excelsheet proforma
Estt-3A Section All Govt./Govt.-Aided Institutions
01/02/2016 From 06th to 18th JUNE 2016
Two Weeks ISTE-TEQIP STTP on “MATLAB & SIMULINK: Learning by Doing”
Govt. College of Engg. Karad All Degree/Diploma in Engg. Institutions
01/02/2016 From 20th to 25th JUNE 2016
One Week STTP on “Scientific Computing Using OCTAVE”
Govt. College of Engg. Karad All Degree/Diploma in Engg. Institutions
01/02/2016 From 17th to 28th MAY 2016
Two Weeks STTP on "SCILAB & SCICOS (Open Source Alternative to MATLAB& SIMULINK): Learning by Doing”
Govt. College of Engg. Karad All Degree/Diploma in Engg. Institutions
01/02/2016
New NFR/MARATHA/ESBC/LATE-EBC YEAR 2013-14 /2014-15 ...
Student Section All Institutions
30/01/2016
Revised EBC Date 05/02/2016 ...
Student Section All Institutions
29/01/2016
NFR EBC YEAR 2013-14 /2014-15 ...
Student Section All Institutions
28/01/2016
G.R. For New Institute / Variations in intake ...
Student Section All Institutions
28/01/2016
ARC Remuneration Order 2015-16-ARch ...
Student Section All Arch. Institutions
28/01/2016
ARC Remuneration Order 2015-16 HMCT ...
Student Section All HMCT. Institutions
28/01/2016
M Pharmacy Information ...
Student Section All Pharmacy Institutions
27/01/2016
वेतन निश्चित करण्याबाबत ...
Estt Section All Govt.and Govt. Aided Institutions
27/01/2016
३० जानेवारी हुतात्मा दिन म्हणून पाळण्या बाबत ...
Student Section All Institutions
27/01/2016
शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदविका निवडश्रेणी मंजूरी करण्याबाबत ...
Estt Section All Govt.and Govt. Aided Institutions
21/01/2016
अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणे बाबत...
Estt-3B Section All Govt. Institutions
21/01/2016 Urgent :
पदवी व पदव्युत्तर तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबविणा-या संस्थांमध्ये विद्यार्थी व पालकांच्या तक्रारी निवारण करण्यासाठी तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे बाबत...
Students Section All Degree/Post Degree Institutions
21/01/2016 Urgent :
मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सेवा नियमित करण्यात आलेल्या शासकीय अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय आणि शासकीय तंत्रनिकेतनातील कंत्राटी अधिव्याख्यात्यांबाबत...
Estt-1 Section All Govt. Institutions
20/01/2016
Remuneration order for Counselling Centres of Post HSC Diploma in Pharmacy/HMCT/Surface Coating etc. for Academic Year 2015-16
Students Section List Included
20/01/2016
Remuneration order for Counselling Centres of Post SSC Diploma in Engg. for Academic Year 2015-16
Students Section List Included
20/01/2016 Urgent & Time Limit : 27-01-2016
शासकीय कर्मचा-यांच्या माहे एप्रिल-मे २०१६ या नियतकालिक बदल्यांबाबत...
Estt-3A Section All Govt. Institutions
20/01/2016 Urgent & Time Limit : 21-01-2016
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात आवश्यक असणा-या बांधकाम तरतुदीबाबत (चालू / प्रगतीपथावरील बांधकामे) ...
General Section All Govt. Institutions
20/01/2016 Important :
Regarding problems in filling up of Online EBC Forms for Academic Year 2015-16...
EBC Section All Institutions
20/01/2016 Time Limit : 10-02-2016
शासकीय व अशासकीय अनुदानित (पदवी) संस्था व स्वायत्त संस्थेतील दि.०१-०१-२००६ ते १६-१०-२०१५ या कालावधीत पात्र ठरणा-या अध्यापकांना वरिष्ठश्रेणी/निवडश्रेणी मंजूर करणे बाबत...
Estt-1 Section सर्व शासकीय/अशासकीय अनुदानित पदवी संस्था व स्वायत्त पदवी संस्था ...
19/01/2016 Very Urgent & Time Limit : 20-01-2016
विभागाच्या आधिपत्याखालील पदांची माहिती
राज्य शासकीय कर्मचा-यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात पूर्व तयारी...


1. Click here to download the excelsheet proforma
2. Click here to download DVOTSurekh Font
3. Click here to download DVOTSurekhMR Font
4. Click here to download Majalla Font
5. Click here to download Majalla Bold Font
6. Click here to download Sakal Marathi Font
Estt-3A Section All Govt. Institutions
19/01/2016 Important :
शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ वर्षातील अभ्यासक्रमांच्या गुणवत्ता यादीस अंतिम मान्यता देणे बाबत...
Students Section All Degree/Post Degree Engg./MBA/MCA Institutions
19/01/2016
टिप्पणी लेखन केल्यानंतर त्याखाली स्वाक्षरी करण्यापूर्वी संबंधित अधिका-याने स्वतःचे नाव, पदनाम व दिनांक नमूद करण्याची पद्धत अवलंबिणे बाबत...
Estt-3B Section All Govt. Institutions
16/01/2016
ईबीसी २०१५-१६ मधील अर्जातील त्रुटी बाबत ..
Students Section All Institutions
16/01/2016 Urgent Reminder
Salary and Fee Reimbursement Online Entry...
Students Section All Institutions
15/01/2016
EBC Verification Schedule of COEP ...
Students Section All Pune Institutions
14/01/2016 Important :
Regarding DTE's Quarterly Enews Letter...
Students Section All Institutions
14/01/2016 Urgent :
लोकलेखा समिती साक्ष --- दि. २६-०८-२०१५
राज्यातील एकून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची तपासणी प्रणाली विकसित करणे...
Students Section List Included
12/01/2016 Important
Schedule for Scrutiny of EBC Forms for the Academic Year 2015-16...
Students (EBC) Section All Un-Aided Institutions
11/01/2016
नियमीत शासकीय सेवकाच्या नियतकालिक बदल्यांबाबत ...
Estt-1 Section All Government Institutions
09/01/2016
Salary and Fee Reimbursement pending ...
Students Section All Institutions
08/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची ...
Students Section All Institutions
08/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
Format for शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
विभागातर्गत शिक्षण शुल्का प्रतिपूर्ती /शिक्षण शुल्का माफी /शिष्यवृत्ती अन्य योजनातर्गत निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी बाबत.... ...
Students Section All Institutions
07/01/2016
निधीच्या विनियोगाबाबतची प्रत्यक्षरीत्या तपासणी करण्याबाबत ...
Students Section All Government Institutions
06/01/2016
मुखपत्रावर (Letter Head) संचालनालयाकडून प्रदान करण्यात आलेला संकेतांक क्रमांक (DTE Code) बाबत ...
Students Section All Institutions
05/01/2016
About E.B.C ...
Accounts-1 Section All Institutions
05/01/2016
विद्यामान राष्ट्रपती व पंतप्रधान छायाचित्र बाबत ...
Accounts-1 Section All Government Institutions
05/01/2016
अटल निव्रुतीवेतन योजना ...
Accounts-1 Section All Government Institutions
04/01/2016
About Court Case...
Accounts-1 Section All Government Institutions
01/01/2016 Time Limit : 04-01-2016
वैधानिक विकास मंडळाच्या अनुदान व खर्चाबाबत ...
Accounts-1 Section All Government Institutions
01/01/2016
Dec-2015 वेतन व भत्याची देयके एचटीई- सेवार्थ प्रणालीद्वारे तयार करण्याबाबत ...
Accounts-1 Section All Govt.-Aided Institutions
31/12/2015
वेतन व भत्याची देयके एचटीई- सेवार्थ प्रणालीद्वारे तयार करण्याबाबत ...
Accounts-1 Section All Govt.-Aided Institutions